Technisch Werken wenst haar bezoekers een voorspoedig 2014

Website Technisch Werken en haar medewerkers wensen iedereen die de website bezoekt een voorspoedig 2014. Ook dit jaar zal de website regelmatig worden voorzien van informatie over techniek, technologie en de arbeidsmarkt. Deze verschillende onderwerpen blijven dynamisch. De arbeidsmarkt is volop in beweging. Hoewel er helaas veel mensen in 2013 afscheid hebben moeten nemen van hun werkgevers, is er in 2014 weer hoop op een nieuwe baan.

De economie zal vermoedelijk niet verslechteren maar stabiliseren. Om de juiste baan te bemachtigen is inzicht en doorzettingsvermogen nodig. De technische informatie en opleidingsinformatie op deze website kan misschien een bescheiden bijdrage leveren aan een loopbaankeuze. De tips met betrekking tot solliciteren die in de kennisbank zijn weergegeven kunnen van pas komen om de juiste weg naar een baan te vinden.

Daarnaast worden regelmatig nieuwsberichten uit Nederland, Europa en de rest van de wereld weergegeven in het websiteonderdeel nieuws. Deze nieuwsberichten zijn specifiek op inhoud geselecteerd en houden verband met techniek, arbeidsmarkt en alle ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Hierdoor ontstaat een breed beeld over alles wat technisch is en met werken te maken heeft. Technisch Werken is een website die hierin een verbindende factor zal blijven.

In de toekomst zal het belang van techniek en technologie nog groter worden voor de economische ontwikkelingen in Nederland. In 2013 is door de overheid en de opleidingsinstituten al regelmatig genoemd dat er geïnvesteerd moet worden in de techniek. Met name nieuwe technieken en technologieën zijn van belang voor de versteviging van de concurrentiepositie van Nederland. In 2014 zal blijken of Nederland kan meeprofiteren van het wereldwijd verwachte economische herstel.