Technisch werken 1.500 bezoekers per week in januari 2014

De website Technisch Werken krijgt steeds meer bezoekers. Inmiddels is het een half jaar geleden dat medeoprichter Pieter Geertsma artikelen op deze website ging publiceren. Het bezoekersaantal begon vanaf dat moment gestaag te stijgen. Technisch Werken werd langzamerhand bekender door het gebruik van social media. Daarnaast groeide de inhoud van de website door nieuwe artikelen waarin informatie aan de bezoeker werd verstrekt over techniek, solliciteren en opleidingen.

Belangrijke onderwerpen
Uit de statistieken van de website blijkt dat deze drie hoofdonderwerpen door veel mensen worden bezocht. De arbeidsmarkt staat er aan het begin van 2014 nog onzeker voor. Bedrijven aarzelen nog met het aannemen van personeel. Dit zorgt er voor dat werkzoekenden niet eenvoudig aan een baan kunnen komen. Informatie over solliciteren is daarom belangrijk voor een grote groep mensen op de arbeidsmarkt. De bewustwording dat Nederland haar positie op de wereldwijde markt moet verbeteren zorgt er voor dat de kenniseconomie een nieuwe impuls krijgt.

Bedrijven zijn bereid om te investeren in nieuwe ontwikkelingen en technologische oplossingen waarmee potentiële klanten in hun behoeften kunnen worden voorzien. Het is belangrijk dat Nederland op technisch gebied voorop loopt. Deze positie wordt nu in gevaar gebracht door opkomende economieën. Investeren in kennis is geen overbodige luxe. Niet alleen bedrijven zijn zich hiervan bewust, ook personeelsleden en studenten weten dat kennis belangrijk is voor de toekomst. Technisch Werken besteed daarom ook aandacht aan het verstrekken van informatie over opleidingen.

Daarnaast wordt op de website Technisch Werken veel informatie gepubliceerd over techniek. Op veel websites is informatie te vinden over verschillende technische onderwerpen maar deze informatie is meestal te uitgebreid. Technisch Werken streeft er naar om informatie over techniek bondig weer te geven. De meeste artikelen die op de website Technisch Werken staan zijn niet langer dan 1 A4. Hierdoor kunnen bezoekers snel de informatie tot zich nemen die ze nodig hebben.

Bronnen van de teksten op Technisch Werken
Pieter Geertsma kan als schrijver van Technisch Werken niet de garantie bieden dat alle informatie van de artikelen honderd procent juist is. Wel heeft hij de informatie zorgvuldig bestudeerd alvorens hij deze in artikelen heeft samengevat. Hierbij zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Deze bronnen variëren van internetbronnen tot studieboeken over werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Deze informatie is theoretisch en de theorie is niet altijd in overeenstemming met de praktijk. Daarom worden de theorieën naast de praktijk gelegd. Schrijver Pieter Geertsma doet dit door technici vragen te stellen over de toepassing van bepaalde technieken in de praktijk. Ook bedrijven worden als informatiebron gebruikt voor het toetsen van theorieën aan de praktijk. Hierdoor ontstaat in de artikelen van Technisch Werken een compleet beeld van theorie die is aangevuld met de ervaring uit de praktijk.

Technisch Werken in 2014
In 2014 zet Technisch Werken haar ambities voort. Er zullen regelmatig nieuwe artikelen worden geschreven en gepubliceerd. Dit zal in 2014 nog door Pieter Geertsma worden gedaan. Vooralsnog zal deze informatie eenzijdig worden gepubliceerd. Dit houdt in dat het nog niet mogelijk wordt gemaakt voor bezoekers om op de website zelf berichten te plaatsen. Wel is het mogelijk om een reactie over bepaalde artikelen te sturen via de mail. De reden voor deze eenzijdige publicatie is de controle op de inhoud van de artikelen en de reacties. Als bezoekers de mogelijkheid krijgen om zonder controle informatie op Technisch Werken te publiceren bestaat er de kans dat onjuiste informatie wordt verstrekt. Doordat één schrijver de teksten op de website publiceert kan men de bron goed achterhalen en heeft men een vaste vraagbaak die men per mail kan bereiken.

Streven van Technisch Werken
De website Technisch Werken streeft er naar om voor juni 2014 een gemiddeld 2000 unieke bezoekers per week te hebben. Het aantal bezoekers moet daardoor gemiddeld met 500 per week stijgen ten opzichte van het huidige bezoekersaantal van Technisch Werken. Dat is een ambitieuze doelstelling. Toch is deze doelstelling haalbaar in de ogen van Pieter Geertsma. Door nieuwe onderwerpen en meer informatie over de opleidingen, sollicitatie en techniek te publiceren wordt de website nog uitgebreider en biedt deze een totaalpakket voor de techneuten op de arbeidsmarkt. Het maakt daarbij niet uit of de bezoeker nog studeert, werkt of juist werkzoekend is. Voor al deze bezoekers is specifieke informatie te vinden waarmee Technisch Werken hun kan ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling.