Te weinig scholieren kiezen voor installatietechniek in 2018

Het tekort aan personeel in de installatietechniek is duidelijk merkbaar door het grote aanbod aan vacatures bij installatiebedrijven en elektrotechnische bedrijven. Deze bedrijven zetten hun vacatures op websites en jobboards maar ook op de bedrijfsbusjes in de hoop dat er nieuw personeel wordt aangetrokken om voor het bedrijf te werken. De meeste installatiebedrijven werken ook samen met technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus om de kans te vergroten dat er geschikt personeel wordt gevonden. Deze uitzendbureaus komen er echter ook achter dat er te weinig beschikbaar technisch personeel is op de arbeidsmarkt. Dit tekort aan personeel is echter niet van korte duur.

Tekort aan installatiepersoneel
Door het economisch herstel worden er meer woningen gebouwd en utiliteit. Verder zorgt ook de energietransitie er voor dat er ook voor de toekomst meer installatiepersoneel nodig is. Het installeren en aansluiten van zonnepanelen en warmtepompen wordt namelijk gedaan door elektromonteurs en het plaatsen van warmtepompen en hybride warmtepompen wordt gedaan door installatiebedrijven. Dit zijn slechts twee voorbeelden van technische systemen die voortvloeien uit de energietransitie. In de toekomst gaat Nederland het gebruik van aardgas als verwarmingsbron naar nul brengen. Dat zorgt er voor dat een gigantische hoeveelheid gasgestookte cv-ketels vervangen moeten worden door andere warmtebronnen. Ook hiervoor is ervaren installatiepersoneel nodig. Daarvoor moet echter wel personeel beschikbaar komen. Dat lijkt de komende tijd nog niet het geval te zijn. Er moet een instroom plaatvinden van nieuw personeel. De opleidingsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs proberen al zoveel mogelijk klassen te vullen met BBL en Bol leerlingen in de installatietechniek en elektrotechniek.

BBL installatietechniek en BBL elektrotechniek

Installatiebedrijven en technische uitzendbureaus bieden steeds meer opleidingsmogelijkheden aan. Het gaat hierbij vooral om de BBL opleidingen in de installatietechniek en elektrotechniek. Er ontstaan samenwerkingsverbanden tussen installateurs en opleidingsinstituten. Hierbij zijn ook regelmatig technische VCU uitzendorganisaties betrokken. Gezamenlijk bieden ze BBL trajecten aan die er voor zorgen dat BBL-leerlingen een vak leren in de elektrotechniek en installatietechniek. De kans op werk is bijna 100 procent in deze sector. Veel BBL-ers blijven na het afronden van de opleiding voor het uitzendbureau werken of worden overgenomen door een erkend leerbedrijf in deze sector. Er is echter nog een tekort aan nieuwe BBL- leerlingen.

Er worden volgens de SER nog niet snel genoeg nieuwe vakkrachten opgeleid. Volgens de SER moeten werkgevers en werknemers samenwerken aan oplossingen. Daarnaast geeft de SER aan dat: “mbo- en hbo-scholen samen met ondernemers onderwijsprogramma‚Äôs maken die vaklieden afleveren met een goede basisopleiding plus de vaardigheden om zich vlot aan te passen aan veranderend werk.” Hoewel dit positieve ontwikkelingen zijn kiezen in de praktijk nog te weinig scholieren voor deze opleidingen en beroepen.