Stroomtekorten in China zorgen voor productieproblemen van aluminium- en textielfabrieken in 2021

China heeft last van grote stroomtekorten. De problemen met de stroomlevering zorgen er voor dat bepaalde productiebedrijven hun productie moeten stopzetten. De tekorten aan elektrische stroom zijn zo groot dat woningen minder stroom moeten verbruiken. Deze oproep hebben huishoudens gekregen. De tekorten aan elektrische stroom zijn het gevolg van een toenemende vraag naar elektriciteit. De vraag naar stroom neemt toe nu bedrijven meer gaan produceren. Verder is het aanbod aan elektriciteit verkleind. Dat komt onder andere omdat de prijs voor aardgas en steenkool omhoog is gegaan. Verder heeft de Chinese regering regels opgelegd die er voor zorgen dat de emissie van broeikasgassen beperkt moet worden. Energiecentrales zorgen voor veel uitstoot van broeikasgassen waaronder CO2. Het is daarom niet goed mogelijk om meer elektrische stroom te produceren met energiecentrales die op fossiele brandstoffen draaien.

Grote productiebedrijven die producten van het land verwerken hebben het lastig. Hierbij kun je denken aan verwerkers van voedingsmiddelen zoals sojabonen en textielproducenten. Daarnaast hebben ook metaalbedrijven het moeilijk. Hierbij kun je denken aan aluminiumverwerkende bedrijven. Aluminiumsmelters hebben een grote behoefte aan energie om aluminium producten te maken. Door een tekort aan energie komen deze bedrijven in de knel. Peking heeft verschillende regio’s de opdracht gegeven om minder energie te verbruiken. Deze doelstellingen zijn niet behaald. De regio’s die de doelstellingen niet hebben behaald komen nu onder een nog grotere druk te staan.  De zwaarst getroffen regio’s zijn juist de belangrijke industriële regio’s als Jiangsu, Zhejiang en Guangdong. Deze regio’s zijn heel belangrijk voor de Chinese economie. In feite zijn ze verantwoordelijk voor een derde van de economie van het land.