Wat is het garantieloon van een bouwplaatswerknemer?

Het garantieloon van een bouwplaatswerknemer is het minimumloon waarop een werknemer recht heeft op basis van de leeftijd en functie-indeling. Bouwbedrijven dienen minimaal dit garantieloon te betalen aan medewerkers op de bouwplaats. Het begrip bouwplaatsmedewerker is breed. Onder dit begrip vallen een aantal functies van bouwvakkers die op de bouwplaats werkzaam zijn.

Functies die onder garantieloon vallen

Er zijn verschillende functies die men kan uitvoeren op de bouwlocatie. Hierbij kun je denken aan de functie kraanmachinist, timmerman, metselaar, tegelzetter, opperman, dakdekker of betonwerker. Deze verschillende functies zijn ingedeeld in functiegroep die oplopen van A tot en met E. Deze functiegroepen zijn van invloed op de hoogte van het loon dat de desbetreffende bouwplaatsmedewerker gaat verdienen in de uitoefening van zijn of haar functie.

Hoe hoog is garantieloon?

De functiegroep is bepalend voor de hoogte van het garantieloon. Voorlieden ontvangen een toeslag bovenop het loon. Deze toeslagen kan men terugvinden in de loontabellen die verbonden zijn aan de bouw-cao. Er zijn in totaal zeven soorten loontabellen. De laagste schaal is de zogenaamde inloopschaal voor bouwplaatswerknemers die nog niet eerder hebben gewerkt op de bouw. Werknemers mogen maximaal een jaar worden betaald volgens deze inloopschaal.

Loontabellen voor bouwplaatswerknemers

Voor bouwplaatswerknemers zijn er in totaal zeven verschillende loontabellen:

  • Garantieloon voor een bouwplaatswerknemer vanaf 21 jaar of ouder
  • Garantieloon bouwplaatswerknemer in de leeftijd van 16 t/m 20 jaar
  • Loon voorman, leermeester of instructeur (inclusief voorliedentoeslag)
  • Garantieloon instroom leerlingen die gestart zijn vóór 1 september 2015
  • Garantieloon instroom leerlingen die gestart zijn na 1 september 2015
  • Garantieloon instroom leerlingen BBL 3 op of na 1 september 2015, aansluitend op BBL 2 die vóór 1 september 2015 is gestart
  • Garantieloon inloopschaal voor een bouwplaatswerknemer