Stopzetten coronasteun kan voor meer faillissementen zorgen in Nederland eind 2021

Het demissionaire kabinet overweegt om de coronasteun voor bedrijven stop te zetten. Afgelopen maandag werd door de overheid bekend gemaakt dat het coronasteunpakket voor het bedrijfsleven per 1 oktober stopt. Het gaat onder meer om de NOW (voor loonkosten) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Door deze berichtgeving in de media zijn verschillende bedrijven bezorgd. Een groot aantal bedrijven heeft tijdens de coronacrisis steun van de overheid gekregen om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen het hoofd te bieden. Inmiddels kunnen veel bedrijven weer financieel op eigen benen staan. Dat is een goede ontwikkelingen maar niet alle bedrijven kunnen zich goed reden. De horeca en de evenementenbranche hebben nog steeds last van een aantal beperkende maatregelen van de overheid.

Hoewel de overheid eerder de suggestie wekte dat mensen die gevaccineerd zijn of getest zijn hun oude vrijheden weer zouden terug krijgen blijkt dat in de praktijk anders uit te pakken. De overheid heeft de focus gelegd op het vaccineren en let niet meer op de financiële gevolgen voor bedrijven. De coronamaatregelen hebben echter nog steeds een negatief effect op de omzet en winst van bedrijven. Niet alleen de evenementenbranche heeft hier mee te maken ook de horeca en de toeristische sector. Als de coronasteun straks komt te vervallen kunnen verschillende bedrijven het financieel niet meer redden. Dan zal het aantal faillissementen oplopen. De gevolgen voor de economie zijn onbekend. Er kan een werkloosheid ontstaan bij personeel met een bepaalde werkervaring. Er zijn echter ook grote tekorten aan personeel in andere sectoren waardoor met omscholing mogelijk wel een baan gevonden kan worden. Dit zal echter niet voor iedereen mogelijk zijn.