Starters kopen in 2020 woningen uit angst voor een hogere hypotheekrente in de toekomst

De Hypotheker maakte donderdag 11 juni 2020 bekend dat er aanzienlijk meer starters actief zijn op de woningmarkt. In de afgelopen 3 maanden zou er zelfs een toename zijn van 40 procent meer starters die een woning hebben aangeschaft op de woningmarkt. Dat zou in de praktijk betekenen dat er duizenden mensen in de leeftijd tot 35 bereid zijn geweest om ondanks de onzekerheden van de coronacrisis een woning te kopen.

Volgens De Hypotheker heeft deze ontwikkeling vooral te maken met de hypotheekrente. Deze rente is ook in 2020 nog historisch laag maar de vraag is echter hoe lang dit gaat duren. Blijft de hypotheekrente laag of gaat deze de komende tijd omhoog? De kans is groot dat de rente op een hypotheek omhoog gaat. Dat heeft niet zozeer te maken met veranderingen vanuit de ECB. De hypotheekrente zou vooral gaan toenemen omdat de banken zich beter willen beschermen tegen de onzekerheden op de markt. Als mensen niet in staat zijn om aan hun hypotheekverplichtingen te voldoen willen de banken voldoende geld hebben om de financiële klappen die hieruit voort kunnen vloeien op te vangen.

Naast de dreiging van een stijgende hypotheekrente zijn ook veel huizenzoekers bang over de komende ontwikkelingen in de maatschappij. Worden huizen duurder? Worden er meer regels opgelegd vanuit de overheid voor de huizenmarkt. Worden kredietverstrekkingen lastiger?  Het zijn allemaal vragen waar mensen op de woningmarkt mee kunnen zitten. Door nu op dit moment een woning te kopen heeft men nog een duidelijk beeld van de condities waaronder men koopt. Men verwacht dat deze condities minder gunstig gaan worden als de coronacrisis blijft voortduren. Waar men echter aan voorbij lijkt te gaan is dat de aanschaf van een woning op zich ook risico’s met zich mee brengt. Als er namelijk een hypotheek wordt afgesloten vloeien hier ook financiële verplichtingen uit voort.