Spookcontracten worden aangepakt door vakbond CNV in 2019

Spookcontracten zijn een doorn in het oog van de vakbonden. Zogenaamde spookcontacten worden in stand gehouden door werkgevers om te voorkomen dat ze een transitievergoeding moeten uitkeren aan iemand die feitelijk geen werkzaamheden meer verricht voor het bedrijf. Men spreekt dan ook wel over een slapend dienstverband. Een slapend dienstverband kan ontstaan als werknemers langdurig ziek zijn en niet meer bij het bedrijf aan het werk kunnen komen. Officieel zou een bedrijf na twee jaar ziekte het dienstverband van de werknemer moeten beëindigen. In de praktijk houden veel werkgevers de zieke werknemers in dienst na die periode. Dat gebeurd dan zonder uitbetaling van salaris. Er is dan een slapend dienstverband want de werknemer is feitelijk niet meer actief aan het werk in het bedrijf. De vakbond CNV wil dat deze spookcontracten worden stopgezet. Daarvoor gaat het CNV in 2019 een campagne voeren.

In deze campagne gaat de vakbond werkgevers aanmoedigen om de spookdienstverbanden te beëindigen en de wettelijke transitievergoeding uit te keren. De transitievergoeding is wettelijk verplicht sinds 2015 en heeft toen de kantonrechtersformule vervangen. Werkgevers betalen een transitievergoeding om de werknemers zo financieel te ondersteunen in de transitie naar ander betaald werk. De transitievergoeding kan gebruikt worden om opleidingen, loopbaantraining en coaching te volgen op zoek naar een andere baan. Veel werknemers zien de transitievergoeding ook als een mooi bedrag dat ze meekrijgen van een werknemer als hun dienstverband niet wordt verlengd.