Solliciteren via internet wordt belangrijker in 2014

Volgens het onderzoek dat het UWV heeft gehouden over de arbeidsmarkt in 2014 wordt solliciteren via internet belangrijker. Dinsdag 14 mei 2014 publiceerde het UWV de uitkomsten van haar onderzoek. Volgens één van deze uitkomsten wordt solliciteren via internet belangrijker voor werkzoekenden. Mensen die bij een bepaald bedrijf willen werken kunnen het beste via de website van dat bedrijf solliciteren naar werk. Voor ongeveer dertig procent van de vacatures van een bedrijf wordt gebruik gemaakt van de bedrijfswebsite. Hierdoor wordt de website van een bedrijf een belangrijk wervingskanaal.

Voor bedrijven is de bedrijfswebsite een nuttig middel om nieuwe werknemers te werven voor vacatures. In totaal wordt gemiddeld twintig procent van de vacatures ingevuld via werving op de website van bedrijven. Dit is een hoog percentage en zorgt er voor dat werven via een bedrijfswebsite een nuttiger middel is voor sollicitanten dan het gebruiken van hun eigen netwerk bij het zoeken naar een baan.

Het plaatsen van personeelsadvertenties in kranten en vakbladen raakt veroudert. Volgens het onderzoek van het UWV werd voor twaalf procent van de vacatures een advertentie geplaatst door bedrijven in kranten. In 2011 werd nog 21 procent van de vacatures uitgezet in kranten en vakbladen.

Reactie van Technisch Werken
Internet neemt een steeds belangrijker positie in op de arbeidsmarkt. Het gebruiken van internet heeft voordelen voor bedrijven en werkzoekenden. Een belangrijk voordeel is dat internet snel een goed beeld kan scheppen van sollicitanten en bedrijven. Bedrijfswebsites kunnen een goede indruk geven van de cultuur en werkzaamheden van een bedrijf. Daarnaast kunnen werkzoekenden via verschillende internetkanalen profielen aanmaken waarmee ze een beeld kunnen scheppen van zichzelf.

Internet zorgt er voor dat er zeer snel geschakeld kan worden tussen bedrijven en personeel. Het is daarom niet verbazingwekkend dat uitzendbureaus en recruiters veel gebruik maken van internet. Ook headhunters gebruiken internet voor het zoeken van kandidaten. Met name voor specialistische functies is internet een belangrijke wervingsbron. Gespecialiseerde arbeidsbemiddelingsbureaus zoeken op social media en vacaturebanken naar geschikte kandidaten.

Een werkzoekende doet er daarom verstandig aan om op internet een professioneel profiel aan te maken op verschillende websites en social media. Deze profielen moeten goed op elkaar afgestemd zijn en moeten informatie bevatten die relevant is voor bedrijven en potentiële werkgevers. Door duidelijke en volledige profielen kunnen werkzoekenden beter worden gevonden door zowel bedrijven als arbeidsbemiddelingsbureaus.