Sluiting gaswinninglocatie Loppersum in 2018 zorgt niet voor problemen bij afnemers

De Gasunie geeft aan dat de afnemers van het laagcalorisch aardgas niet direct in de problemen zullen komen nu de gaswinningslocaties in Loppersum door de Nederlandse Aardolie Maatschappij zijn gesloten. Volgens de Gasunie zou er wel 14 miljard kuub nodig zijn om aan de vraag naar laagcalorisch aardgas te voldoen.

Staatstoezicht op de Mijnen
De 12 miljard kuub die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert is daardoor onvoldoende. De vraag naar aardgas is echter wel afhankelijk van een aantal factoren. Een belangrijke factor is het weer. Als er extreem koude winters zijn is de vraag naar aardgas nog veel groter. Denk hierbij aan de zeer koude jaren zoals 1996. In dat jaar was de vraag naar aardgas volgens de Gasunie zelfs oplopen tot 27 miljard kuub.

Reductie gaswinning in Groningen
In 2018 zal er in Groningen waarschijnlijk ongeveer 21,6 miljard kuub aardgas gewonnen worden uit het Groningse gasveld. De Nederlandse overheid was al van plan om de aardgaswinning te verlagen naar 20,1 miljard kuub. Het SodM adviseerde had echter in 2012 al geadviseerd om de aardgaswinning naar 12 miljard kuub te verlagen. De staatstoezichthouder heeft gisteren opnieuw dit maximum ondersteund met berekeningen.

Energietransitie
De energietransitie in Nederland is nog niet op het niveau dat we daadwerkelijk geen fossiele brandstoffen nodig hebben. De meeste huizen in Nederland zijn geen nulwoning en geen passiefhuis. Dat houdt in dat deze woningen vrijwel altijd ‘actief’ verwarmd moeten worden door bijvoorbeeld een centrale verwarmingsketel. Gelukkig maken steeds meer mensen gebruik van een hybride warmtepomp in combinatie met een gasgestookte cv-ketel.
Dat zorgt er in ieder geval voor dat deze woningen minder aardgas hoeven te verstoken. De meeste woningen en utiliteitscomplexen zijn nog lang niet energieneutraal of CO2 neutraal. De overheid moet ook hierin stappen ondernemen. Het afschakelen van de aardgaswinning is de ene kant van het verhaal. Het stimuleren van de energietransitie is de andere kant.