Nederland had in 2018 voor het eerst een handelstekort in aardgas

In 2018 had Nederland voor het eerst een handelstekort geboekt in aardgas. Het handelstekort is ontstaan omdat Nederland meer aardgas heet geïmporteerd dan geëxporteerd in het afgelopen jaar. De importwaarde kwam op ongeveer 12 miljard euro in 2018. Daarnaast was de exportwaarde aan aardgas 9,8 miljard euro. Dit was mede het gevolg van de hoge prijzen die betaald moesten worden voor aardgas. In totaal kwam het handelstekort uit op 2,1 miljard euro. Het is voor het eerst dat Nederland een handelstekort heeft op het gebied van aardgas. Op dinsdag 12 maart 2019 werden de voorlopige cijfers door het Centraal Bureau (CBS) voor de Statistiek bekend gemaakt.

De afgelopen jaren wist Nederland altijd meer aardgas te exporteren dan te importeren. Het afgelopen jaar is het eerste jaar dat hier verandering in is gekomen. Dat maakt Nederland nu netto een importeur van aardgas. De reden waarom Nederland een importeur van aardgas is geworden heeft te maken met het feit dat de aardgasproductie in Nederland is afgenomen. Vooral door de beperking van de aardgasproductie in Groningen heeft Nederland minder aardgas voor eigen gebruik maar ook voor de export. Het reduceren van de aardgaswinning in Groningen was echter noodzakelijk omdat er in Groningen verschillende aardbevingen hebben plaatsgevonden. Het winnen van aardgas is in Nederland in de periode van 2012 tot 2018 meer dan gehalveerd.

Nederland is echter nog steeds afhankelijk van aardgas. Een groot aantal woningen heeft een cv-ketel die op aardgas draait. Daarnaast koken ook de meeste mensen op aardgas (gasfornuis). Er zijn wel ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie van aardgas naar duurzame verwarmingsbronnen. Zo worden woningen al voorzien van warmtepompen, hybride ketels, waterstofketels, stadsverwarming en andere duurzame oplossingen. Toch gebeurt dit maar in beperkte mate op dit moment. Een groot aantal nieuwe woningen krijgt ondanks de focus op de energietransitie nog steeds een aardgasgestookte Hr-ketel.