Gasunie voltooit uitbreiding stikstofmengstation Wieringermeer eind december 2019

De Gasunie is in Nederland een belangrijke speler op het gebied van het beschikbaar stellen van aardgas. Deze organisatie krijgt vanuit de NAM minder laagcalorisch aardgas uit de Groningse gasvelden binnen nu de aardgaswinning in Groningen aanzienlijk is gereduceerd. Om die reden moet de Gasunie naar andere middelen zoeken om de levering van aardgas aan Nederlandse huishoudens en bedrijven zeker te stellen. Een belangrijk onderdeel hierin is de stikstofinstallatie in Wieringermeer.

Stikstof
De stikstofinstallatie in Wieringermeer wordt gebruikt om stikstof te vermengen met hoogcalorisch aardgas uit het buitenland. In Nederland wordt met name laagcalorisch aardgas gewonnen. Ook het aardgas uit de Groningse bodem is laagcalorisch. Dat betekent dat de energiewaarde van het aardgas redelijk laag is. Het rendement van het verbranden van laagcalorisch aardgas is lager dan het verbranden van hoogcalorisch aardgas. Dat is op zich geen probleem maar de installaties in Nederland die aangesloten zijn op het aardgasleidingnetwerk zijn zo geconstrueerd dat ze geschikt zijn om laagcalorisch aardgas te verbranden.

Gaswinning
De aardgaswinning in Groningen zal de komende tijd alleen maar lager worden. Nu de aardgaswinning in Groningen wordt gereduceerd zal men dus meer aardgas buiten Nederland moeten weghalen. Het aardgas uit het buitenland is echter grotendeels hoogcalorisch. Onze installaties zijn hier niet op ingericht. Daarom moeten de installaties vervangen worden of moet de Gasunie er voor zorgen dat het hoogcalorisch aardgas wordt omgezet in laagcalorisch aardgas. Daarvoor zou hoogcalorisch aardgas kunnen worden vermengd met stikstof. Daarvoor gebruikt men een stikstofmengstation. De Gasunie heeft haar stikstofmengstation uitgebouwd om zodoende nog meer stikstof te mengen met hoogcalorisch aardgas. Tegen het einde van 2019 is deze uitbreiding afgerond.

Bijmengen
Daardoor kan de aardgaswinning in Groningen met 5 miljard kuub omlaag. Dit bericht werd vrijdag 27 december 2019 bekend gemaakt. in 2020 zal de aardgaswinning in Groningen met 12 miljard kuub worden verlaagd. Door de uitbreiding van het mengstation van Wieringermeer kan de Gasunie nu ieder uur 80.000 kubieke meter meer stikstof bijmengen. Per uur kan het mengstation in Wieringenmeer 310.000 kuub stikstof per bijmengen.