SER wil dat Nederland stopt met hout als biomassa voor stroom en warmte vanaf 2020

De Sociaal Economische Raad (SER) wil dat de overheid besluit om hout niet meer als biomassa te laten gebruiken voor energiecentrales. Er wordt in Nederland en andere landen nog wel hout gebruikt als biomassa. Hout is geen fossiele brandstof en kan vrij eenvoudig worden gewonnen uit bossen en houtproducten. Toch stuit het gebruik van hout als biobrandstof ook regelmatig op kritiek. Tegenstanders geven aan dat het verstoken van hout niet duurzamer is. Het verbranden van hout zorgt voor veel CO2 emissie en daarnaast ook voor veel stikstof in de atmosfeer. Daarom is de SER van mening dat het verstandig is om te stoppen met hout als biobrandstof.

Volgens de SER zijn er binnen afzienbare tijd alternatieven beschikbaar die er voor zorgen dat het gebruik van hout als biobrandstof niet meer noodzakelijk is. De SER wijst op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Hierbij kun je denken aan aardwarmte. Dit wordt ook wel geothermie genoemd. Geothermie kan doormiddel van warmtepompen worden verkregen. Daarnaast wordt ook aquathermie genoemd. Daarbij wordt warmte uit water gewonnen. Ook wind- en zonne-energie zijn duurzame energiebronnen die het gebruik van hout-biomassa moeten verdringen. Dit klinkt op zich ideaal maar er zijn ook verschillende organisaties die denken dat het onmogelijk is om op korte termijn zoveel duurzame energie op te wekken uit de alternatieven die door de SER worden genoemd.