SER: oplossingen nodig voor werknemers met combinatiebanen en stapelbanen in 2018

De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft aan dat er meer aandacht moet zijn voor werknemers met combinatie- of stapelbanen. Dit zijn werknemers die meer dan één baan hebben. Werknemers kiezen vaak om verschillende redenen voor een extra baan. Deze keuze kan bijvoorbeeld gemaakt worden omdat de werknemer meer afwisseling wil hebben. Dikwijls gaat het ook om financiële overwegingen die er voor zorgen dat mensen meer banen willen of moeten uitoefenen.

De loonheffingskorting kan in de regel maar bij één werkgever worden toegepast. Zo zijn er meerdere regels en wetten die er voor zorgen dat het financieel niet gunstig is om meerdere banen te hebben. Volgens de SER moet er meer aandacht worden besteed aan de situatie waarin mensen met stapelbanen of combinatiebanen zich bevinden. Dit heeft de SER vrijdag 16 maart 2018 aangegeven. Volgens de SER is het voor mensen met twee banen soms lastig om alles goed te combineren. In totaal werken er ruim 600.000 Nederlanders in meerdere banen. Ongeveer twee derde van deze groep werknemers wil dit in de toekomst graag blijven doen. Dit is vanwege het extra salaris of omwille vanwege de afwisseling die meerdere banen oplevert. Volgens de SER moeten belastingen worden veranderd evenals de tegemoetkomingen. Hierbij kun je denken aan de vergoeding voor de kinderopvang.