Werknemers kiezen vaker voor een ander beroep in 2018

De afgelopen jaren is er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een duidelijke tendens merkbaar onder werkenden. Steeds meer werkenden kiezen er namelijk voor om een overstap te maken naar een ander beroep. Vanaf 2015 is het aantal werknemers dat een overstap maakt naar een ander beroep toegenomen. Dit werd woensdag 14 maart 2018 gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS hadden in 2017 ongeveer 937.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar een ander beroep gekozen dan in het voorgaande jaar. Vaak ging het hierbij om de overstap naar een andere beroepsklasse.

Overstappen naar een ander beroep
In 2008 was het aantal werknemers die er voor koos om een ander beroep uit te oefenen ruim een miljoen. Vanaf dat moment is het aantal overstappers echter gedaald tot 777.000 in 2014. Vanaf het jaar 2015 is er volgens het CBS weer een stijgende trend in het aantal werknemers dat overstapt naar een ander beroep. Er kunnen overigens verschillende redenen zijn waarom mensen kiezen om toch een ander beroep uit te voeren. Dat kan te maken hebben met een beperkte werkgelegenheid in een bepaalde sector maar het kan ook te maken hebben met de behoefte aan een nieuwe uitdaging. Soms komt men tijdens het werk ook in contact met mensen die een ander beroep uitoefenen waardoor men interesse kan krijgen in dat beroep. Via internet, Facebook en LinkedIn kunnen mensen ook inspiratie krijgen in verschillende soorten beroepen of functies. Vooral onder jongeren is internet een belangrijke informatiebron. Social Media kan mensen inspireren om toch ander soort werk te gaan uitvoeren.

Jongeren kiezen vaker voor een ander beroep
Volgens het CBS kiezen vooral jongeren van 15 tot 25 jaar vaker een ander beroep. In totaal behoorden 304.000 van de in totaal 937.000 beroepswisselaars in 2017 tot die leeftijdscategorie. Meestal gaat het hierbij om jongeren die naar school gaan en daarbij een bijbaan hebben. Als bijbaan zijn er echter verschillende beroepsmogelijkheden zoals dagbladbezorger, productiemedewerker, kassamedewerker of vakkenvuller. Wanneer iemand overstapt naar een bijbaan in een ander beroep bijvoorbeeld horecamedewerker dan wordt dat beschouwd als een verandering in beroepsklasse. In 2017 had ongeveer een derde van de werkende jongeren een ander beroep dan in 2016.