Meisjes kiezen sinds 2014 steeds vaker voor een technische opleiding

Afgelopen jaren kiezen meisjes steeds vaker voor een technische opleiding. Ondanks de toename in de interesse van meisjes voor de technische sector kiezen anno 2014 nog steeds minder meisjes voor de techniek dan jongens. Deze informatie is naar voren gekomen uit de Emancipatiemonitor 2014. Deze Emancipatiemonitor 2014 is gemaakt door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ontwikkelingen de afgelopen jaren
De afgelopen jaren kiezen steeds meer meisjes een technisch profiel. Sinds 2007 is het aantal meisjes dat een technisch profiel kiest op de havo gestegen van 15 procent naar 26 procent. Ook op het vwo is het aantal meisjes dat een technische richting kiest gestegen. Hier is sprake van een stijging van 20 procent naar 38 procent.

Mbo en hbo
Zowel op mbo als op het hbo is er sprake van een toename van studentes die een technische opleiding kiezen. Op het mbo is er een groei van 14 naar 18 procent en op het hbo is er een groei van 14 naar 20 procent meer studentes die een technische studierichting volgen. Het percentage studentes die op universiteiten een technische studierichting volgen is 26 procent en is daarmee nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van afgelopen jaren.

Vrouwen in technische beroepen
Op de arbeidsmarkt is er nog weinig verandert. Het blijkt dat veel meisjes die een technische opleiding hebben gevolgd toch een baan kiezen in een andere richting. Jongens die een technische opleiding hebben gevolgd kiezen soms ook voor een baan in een andere richting maar dat komt minder vaak voor.

Reactie van Technisch Werken
De techniek moet interessanter worden gemaakt voor leerlingen en studenten. Het maakt daarbij niet uit wat voor geslacht de leerlingen of studenten hebben. Nederland heeft in de toekomst behoefte aan nieuwe producten die goed kunnen concurreren met producten van andere landen. De focus moet komen te liggen op innovatie. Hoog opgeleid technisch personeel kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe technische oplossingen. Daarom moeten leerlingen gestimuleerd worden om een technische opleiding te kiezen. De kans op werk is in deze sector behoorlijk groot. Het is echter wel belangrijk dat geinteresseerden zich van te voren goed orienteren. Er zijn namelijk veel verschillende technische richtingen en er is een enorme diversiteit aan technische opleidingen. Niet elke opleiding is even ‘gewild’ op de arbeidsmarkt.