Nederlandse meisjes verliezen interesse in techniek op jonge leeftijd aldus Microsoft

Uit onderzoek komt naar voren dat een groot deel van de Nederlandse meisjes rond hun veertiende levensjaar hun interesse in techniek en ICT verliezen. Daarmee wordt de kans kleiner dat ze gaan kiezen voor een loopbaan in de techniek. Ten opzichte van andere Europese landen blijken Nederlandse meisjes al een vrij jonge leeftijd hun interesse voor de techniek te verliezen. Het onderzoek waaruit dit naar voren komt is uitgevoerd door Microsoft.

Microsoft deed onderzoek naar de interesse van meisjes en jonge vrouwen voor de techniek. In totaal werden 11.500 meisjes en jonge vrouwen bij dit onderzoek benaderd. Deze hadden een leeftijd tussen de 11 en 30 jaar en zijn afkomstig uit twaalf landen. Microsoft heeft men het onderzoek inzicht willen krijgen waarom vrouwen zich minder interesseren in zogenaamde STEM-vaardigheden als wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Microsoft denkt dat ouders een belangrijke invloed hebben op het beeld dat meisjes hebben over de techniek. Volgens het computerbedrijf spreken veel Nederlandse ouders maar weinig met hun dochters over de techniek en technisch-gerelateerde onderwerpen. Verder zijn er weinig rolmodellen voor Nederlandse meisjes in de techniek. Ongeveer 31 procent van de Nederlandse meisjes spreekt over techniek met haar moeder en 33 procent spreekt met haar vader over de techniek. Gemiddeld ligt dit percentage in Europa op 38 en 37 procent.

Verder zijn veel docenten in de techniek vaak een man in Nederland. Veel meisjes hebben juist behoefte aan een vrouwelijke docent die als rolmodel voor de techniek zou kunnen functioneren. Veel meisjes zien techniek nog altijd als een jongensvakgebied. Volgens Janneke Niessen die ook betrokkmen was bij het onderzoek vinden veel meisjes technologie saai of moeilijk. Ook wordt techniek niet altijd als een relevant vakgebied beschouwd door meisjes. Ongeveer dertig procent van de Nederlandse meisjes blijkt in een STEM-vakgebied te werken. Gemiddeld ligt in Europa dit percentage op 36 procent.

De laatste tien jaar is de technologiesector in Europa drie keer zo snel gegroeid dat andere sectoren. De werkgelegenheid is daardoor sterk toegenomen in de techniek. De vraag is of de personeelsbehoefte kan worden vervuld met de huidige beschikbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Het is wenselijk dat meer mensen zich gaan interesseren voor de techniek en een technische opleiding gaan volgen. Pas dan kan effectief op de vraag naar technisch personeel worden ingespeeld. Ook opleidingsinstituten, overheidsinstellingen, uitzendbureaus en andere spelers op de arbeidsmarkt moeten hierin hun rol oppakken.