SER: flexkrachten doen vaker gevaarlijk werk in 2019

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) doen uitzendkrachten, oproepkrachten en invalkrachten in de praktijk vaker gevaarlijk werk dan medewerkers die een vast contract hebben. Dit is afgelopen donderdag bekend gemaakt op basis van een onderzoek dat in opdracht van de SER is uitgevoerd. In dit onderzoek werden de verschillen in arbeidsomstandigheden tussen vaste krachten, flexwerkers en zzp’ers met elkaar vergeleken.

De SER geeft aan dat dat met name in de bouw veel flexibele arbeidskrachten werkzaam zijn die grotere risico’s lopen. Het werk op bouwlocaties is vaak risicovol. Men werkt in de buitenlucht en er zijn machines, apparaten en gereedschappen aanwezig. Daar komt bij dat op de bouwlocaties vaak veel mensen werken waardoor de risico’s toenemen. Het werk in de bouw is bovendien fysiek vaak zwaar en men werkt soms ook met gevaarlijke stoffen.

Hoewel er veel risico’s zijn voor werknemers in de bouw (waaronder flexwerkers), kunnen veel risico’s beperkt worden of zelfs worden weggenomen. Daarvoor is een effectief arbobeleid of veiligheidsbeleid een belangrijk middel. Werknemers dienen duidelijke werkinstructies te krijgen en veiligheidsinstructies. Uitzendorganisaties en detacheringsorganisaties hebben de plicht om hun flexwerkers de juiste informatie te verschaffen om het werk goed en veilig uit te voeren.

Deze verplichting noemt men ook wel de doorgeleidingsplicht. Uitzendbureaus geven op basis van deze doorgeleidingsplicht de juiste informatie aan hun werknemers voordat deze aan de slag gaan. Bovendien zorgen veel uitzendorganisaties er voor dat uitzendkrachten tijdig de vereiste veiligheidspapieren halen waaronder VCA Basis en VCA Vol die dikwijls vereist zijn op bouwlocaties. Door het halen van de veiligheidscertificaten krijgt men meer kennis over de risico’s op specifieke werklocaties en kan men daar ook effectiever op anticiperen.

Met name in een drukke tijd is de kans op ongelukken groot. Het is belangrijk dat ook in piekdrukte veel aandacht aan veiligheid van werknemers wordt besteed.