Scheepsbouwer Royal IHC bezuinigt in 2016

Scheepsbouwer Royal IHC is een toeleverancier van schepen voor de olie- en offshoresector. Omdat de olieprijzen al maanden zeer laag liggen merkt Royal IHC dat er minder investeringen worden gedaan in nieuwe schepen. Er worden minder orders geplaatst en dus minder schepen gebouwd, kortom de omzet en de winst dalen. Het bedrijf bekijkt hoe haar voortbestaan veilig gesteld kan worden ondanks de moeilijke tijd. Er moet gesneden worden in de kosten. Omdat er minder werk is zijn er ook minder werknemers nodig. De werknemers moeten echter wel hun loon doorbetaald krijgen zolang ze in dienst zijn. Dat zorgt voor een stevige kostenpost voor het bedrijf. Daarom vrezen vakbonden dat er banen worden geschrapt bij Royal IHC om zo hun uitgaven te reduceren.

Vakbonden
Op woensdag 11 augustus hebben verschillende vakbonden in een bericht in het Financieele Dagblad hun zorgen kenbaar gemaakt. Ze zijn bang dat er nieuwe reorganisatie aankomen. Chris Baggerman, coördinator arbeidsvoorwaarden bij RMU heeft deze zorgen ook benoemd. Ook de vakbond FNV maakt zich zorgen. Bij Royal IHC werken in 2016 ongeveer 2600 werknemers. Dit zijn zowel tijdelijke flexwerkers als wel vaste werknemers.

Reorganisatie in 2014
In 2014 werden door Royal IHC al 487 arbeidsplaatsen geschrapt. Dit was een zeer harde ingreep. Het is nog onduidelijk of op dit moment nog een nieuwe harde ingreep nodig is. De woordvoerster van Royal IHC kan dat op dit moment nog niet zeggen. De woordvoerster benadrukt dat er wel wordt gekeken naar verschillende opties in de volle breedte. Er wordt dus niet alleen gekeken naar een kostenreductie door het personeelsbestand te reduceren. In plaats daarvan kijkt men ook naar de kosten die worden besteed aan vastgoed en aan onderzoek en ontwikkeling. Het is mogelijk dat ook in die kosten wordt gesneden.

Vacatures verdwenen
In de maand juli werd door Royal IHC al bekend gemaakt dat openstaande vacatures voorlopig niet meer worden ingevuld. Daarnaast wordt ook het aantal zzp’ers dat actief is bij het bedrijf zoveel mogelijk gereduceerd. Op die manier hoopt Royal IHC haar kosten zover terug te dringen dat het bedrijf in 2016 niet verlies zal lijden.

Reactie van Technisch Werken
De lage olieprijs heeft voor consumenten voordelen omdat daardoor de prijzen voor benzine en diesel lager komen te liggen en men dus minder kosten kwijt is voor vervoer per auto. Toch zijn er ook wel degelijk nadelen merkbaar in onze Nederlandse economie. Shell merkt dat haar producten minder waard worden en ook verschillende toeleveranciers voor de olie en gasindustrie merken dat er minder vraag is naar hun producten. Deze toeleveranciers moeten echt vechten voor hun bestaan en moeten daarbij soms ingrijpende keuzes maken.

De effecten daarvan zullen helaas wel merkbaar zijn bij het personeel. Het personeel is echter machteloos want ze kunnen niet staken omdat daardoor de financiële positie van het bedrijf alleen maar lastiger wordt waardoor bedrijven nog harder moeten snijden in kosten. Het is een crisissituatie waarbij men beter gezamenlijk kan kijken naar effectieve oplossingen, zowel werknemers als werkgevers. Sommige bedrijven kiezen er voor om de lonen te verlagen om ontslagen te voorkomen. Dat is een pijnlijke maatregel maar soms wel noodzakelijk. Uiteraard moeten dan de lonen in heel het bedrijf worden gekort, zowel in de top als op de werkvloer.