S ’werelds grootste oliebedrijven en gasbedrijven roepen op tot klimaatakkoord

Tien grote energiebedrijven in de wereld publiceerden vrijdag 16 oktober 2015 een verklaring waarin ze aangeven dat ze pogingen ondersteun om te komen tot een internationaal klimaatakkoord. Dit klimaatakkoord moet bijdragen aan het beperken van de schade voor het klimaat door bijvoorbeeld de CO2 uitstoot. Aan het opstellen de verklaring namen verschillende topmannen van bedrijven zoals Shell, Total en BP deel.

Wat staat er in de verklaring?
De energiebedrijven hebben in de verklaring vastgelegd dat ze de komende jaren zullen meewerken aan het beperken van de uitstoot van schadelijke gassen. De bedrijven willen de emissie beperken door de productieprocessen milieuvriendelijker te maken. Ook willen ze zich inzetten voor het duurzaam gebruiken van olie en gas. Bovendien worden er meer investeringen gedaan in ontwikkeling en onderzoek. Dit moet zich met name gaan richten op het gebruiken van energie uit hernieuwbare bronnen.

Internationale klimaatconferentie
De grote oliebedrijven en gasbedrijven hebben de verklaring uitgebracht in de aanloop naar de internationale klimaatconferentie. Deze conferentie wordt aan het einde van 2015 in Parijs gehouden. De bedrijven hebben naast deze verklaring ook duidelijk aangegeven dat zij niet alleen de milieuproblemen kunnen oplossen. Volgens hen moet elk deel van de maatschappij een bijdrage leveren aan het reduceren van vervuiling. Milieuorganisaties zoals Greenpeace vinden de verklaring van de bedrijven een goede eerste stap. Ze geven aan dat ze blij zijn dat de bedrijven de klimaatverandering nu eindelijk erkennen. Ondanks dat blijven de grote olie- en gasbedrijven een onderdeel van het probleem aldus een woordvoerder van de milieuorganisatie.

Reactie van Technisch Werken
Het is goed dat deze bedrijven een verklaring hebben uitgebracht. Uiteindelijk moet de praktijk uitwijzen of ze zich echt aan de mooie woorden houden. Vaak worden kosten en rendement als belangrijkste belemmeringen gezien voor een goed milieubeleid. Het ontwikkelen van zuinige installaties en filtersystemen die de emissie verder filteren brengt kosten met zich mee. Bedrijven zullen trachten deze kosten te verhalen op de overheid.

De overheden zullen echter doormiddel van wet en regelgeving de bedrijven verplichten om zich te houden aan wet en regelgeving. Echter het voorgenomen handelsverdrag tussen Amerika en Europa, het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), kan er voor zorgen dat overheden voor het gerecht kunnen worden gedaagd indien zij door wet en regelgeving hun bedrijfsvoering minder goed kunnen uitoefenen. Er is daarom veel weerstand tegen het TTIP. Vooral milieuorganisaties zien veel onheil in de totstandkoming en uitvoering van de richtlijnen uit het TTIP.