Methaanuitstoot wordt aangepakt door olie- en gasbedrijven vanaf 2017

Een aantal grote internationale olie- en gasbedrijven zijn van plan om de emissie van methaan verder te reduceren. Daarvoor hebben een aantal grote bedrijven in deze sector een gezamenlijke verklaring ondertekend. De volgende bedrijven ondertekenden de verklaring voor de beperking van de emissie van methaan:

  • BP,
  • Eni,
  • Shell,
  • Total,
  • Repsol,
  • ExxonMobil,
  • Wintershall.

Methaan is een broeikasgas
De stof methaan is een belangrijk bestandsdeel van aardgas. Tijdens de productie van gas komt methaan vrij. De stof is echter schadelijk voor het milieu omdat methaan bijdraagt aan het broeikaseffect. De emissie van methaan houdt dus verband met de opwarming van de aarde.

Reduceren emissie van methaan
Aardgas wordt echter steeds meer aangewend als brandstof. Denk hierbij aan de kolencentrales die worden vervangen door elektriciteitscentrales die werken op aardgas. Deze aardgascentrales zorgen echter ook voor de emissie van broeikasgassen. Er komt minder CO2 in de atmosfeer maar de uitstoot van methaan zal waarschijnlijk hoger zijn omdat deze elektriciteitscentrales op aardgas draaien. Het beperken van de emissie van methaan is echter belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan die ontstaat door het broeikaseffect.

Meten is weten
Het terugdringen van de emissie van broeikasgassen is natuurlijk van groot belang. Daarbij is het uiteraard ook verstandig om de metingen van emissies te optimaliseren. De meetinstrumenten moeten nauwkeuriger worden en ook de regelgeving op dit gebied moet worden aangepakt. Er moet meer transparantie ontstaan met betrekking tot de methaanuitstoot. Niet alleen de grote olie en gasbedrijven moeten de uitstoot van methaan in de atmosfeer verlagen. Ook producenten en consumenten zouden dit moeten doen. Pas dan wordt de klimaatverandering pas echt effectief tegengegaan. Ook bij de emissie van CO2 gaat men mondiaal te werk door de emissie van zowel energieleveranciers, producenten en consumenten zoveel mogelijk te beperken.