Recordhoeveelheid windenergie in oktober 2020

In de maand oktober van 2020 is een recordhoeveelheid windenergie opgewekt. Dit bericht is donderdag 5 november 2020 bekend gemaakt door platform Energieopwek.nl. Op dit platform wordt bijgehouden hoeveel duurzame energie Nederland produceert. Volgens de organisatie die achter dit platform zit heeft de hoeveelheid geproduceerde windenergie veel te maken met de extra productie van windenergie door de nieuwe windmolens die zijn geplaatst.

De windmolens hebben gezamenlijk in de maand oktober 7 petajoule aan windenergie opgewekt. Dat is ruim 80 procent meer dan de maand ervoor. De hoeveelheid windenergie is zo groot dat daarmee alle huishoudens in Nederland een maand lang van deze duurzame stroom gebruik zouden kunnen maken om in hun behoefte aan elektriciteit te kunnen voorzien. Door de volledige ingebruikname van het windmolenpark Borssele steeg de windenergie in Nederland aanzienlijk. Toch is de totale toename in duurzame energie nog niet heel groot. Wel was er een stijging van dertig procent ten opzichte van de maand september.

Een groot deel van deze toename aan duurzame energie kwam voor de rekening van de windenergie. Daarnaast heeft ook het gebruik van biomassa voor een toename gezorgd. Biomassa staat echter ter discussie als duurzame energiebron. Zonnepanelen zijn wel een algemeen erkende duurzame energiebron. Helaas was de opbrengst van zonnepanelen in de maand oktober minder groot. De zon scheen die maand minder lang dan gebruikelijk is in oktober. Van de totale elektriciteitsproductie kwam in de maand oktober bijna een derde (28,9 procent) uit duurzame bronnen.