Record aantal studenten ingeschreven bij universiteiten voor studiejaar 2019-2020

Voor het studiejaar 2019-2020 zijn een record aantal studenten ingeschreven bij de Nederlandse universiteiten. In totaal hebben de universiteiten gezamenlijk 328.000 ingeschreven studenten voor het studiejaar. Dat is in totaal 8 procent meer dan het aantal studenten dat zich had ingeschreven voor het collegejaar 2019-2020. Dat komt naar voren uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Volgens de vereniging is de toename in het aantal inschrijvingen het gevolg van de coronacrisis. Door deze crisis zijn de centrale examens weggevallen. Dat heeft er voor gezorgd dat meer scholieren een vwo-diploma hebben mogen ontvangen. Daarnaast hebben minder geslaagden voor een tussenjaar gekozen. Dat kwam onder andere omdat de reismogelijkheden zijn ingeperkt.

Een andere positieve factor met betrekking tot het aantal inschrijvingen is het feit dat universiteiten vanwege de coronacrisis coulanter zijn geweest met betrekking tot een bindend studieadvies. Gemiddeld valt ongeveer 7 procent van de studenten in het eerste jaar uit. Dat is nu gedaald naar 5,4 procent. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg geeft aan dat het komende jaar duidelijk zal moeten worden wat de effecten zijn van het uitstellen van het bindend studieadvies.