Universiteiten krijgen meer studenten in 2016

Er zijn meer studenten die een universitaire studie willen volgen. In totaal hebben zich 73.000 studenten voor een universitaire studie aangemeld vanaf september 2016. Dit aantal ligt elf procent hoger dan in 2015. Deze gegevens komen naar voren uit de publicatie van de VSNU, dit is de vereniging van universiteiten in Nederland. De toename in het aantal aanmeldingen voor een universitaire studie wordt vooral toegeschreven aan de toestroom van internationale studenten.

Het aantal aanmeldingen van internationale studenten nam toe met maar liefst 28 procent. In 2015 waren er nog 15.735 aanmeldingen vanuit het buitenland. In 2016 is dit aantal gestegen naar 20.075. Ook het aantal aanmeldingen uit Nederland ging omhoog. Hierbij was er sprake van een stijging van zes procent. Daardoor kwam het aantal Nederlandse aanmeldingen voor een universitaire studie uit op 50.481.

Hogescholen
Ook hoge scholen in Nederland kregen meer aanmeldingen. Het aantal aanmeldingen voor hoge scholen kwam op meer dan 143.000 te liggen. Dit is ten opzichte van 2015 een stijging van zes procent. Volgens de Vereniging Hogescholen kan een deel van deze toename in aanmeldingen worden verklaard door het aantal studenten die een geschikte vooropleiding hebben behaald. Het aantal afgestudeerden vanuit het mbo, havo of vwo neemt toe. Deze afgestudeerden hebben een geschikt profiel om door te stromen naar een hbo opleiding.

Reactie van Technisch Werken
Gelukkig neemt ook het aantal Nederlandse studenten dat een HBO opleiding of universitaire opleiding wil volgen toe. Voor de toekomst van Nederland is het belangrijk dat we een bijdrage kunnen blijven leveren aan de kenniseconomie. Daar is een hoog kennisniveau voor nodig. Studenten met bijvoorbeeld een hoge opleiding op werktuigbouwkundig of elektrotechnisch gebied kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten waardoor Nederlandse bedrijven zich kunnen onderscheiden van hun wereldwijde concurrenten.