Technische studies populair

De techniek lijkt in 2013 meer in trek bij de studenten. De vereniging van universiteiten VSNU heeft maandag gemeld dat het aantal aanmeldingen voor universitaire studies in de landbouw, natuur en techniek 20 procent hoger ligt dan in 2012. Volgens de VSNU duidt deze stijging er op dat veel studenten luisteren naar de adviezen van het bedrijfsleven en de overheid om een technische studie te kiezen. Vanuit het bedrijfsleven is de laatste jaren vaak genoemd dat er een tekort is aan hoogwaardige technici.

Daarnaast zou volgens de woordvoerder van de VSNU ook de crisis een mogelijke rol kunnen spelen. De baangaranties zijn bij technische studies namelijk groter dan bij verschillende andere studies. Omdat er op dit moment een behoorlijke jeugdwerkeloosheid is kiezen de studenten liever voor een veilige studiekeuze aldus de VSNU.

Ook heeft de VSNU aangegeven dat in 2013 meer studenten zich hebben ingeschreven voor een universitaire studie. Dit aantal is met 7 procent gestegen ten opzichte van 2012. Hiervoor kon de VSNU geen oorzaak benoemen. Het aantal inschrijvingen kan trouwens nog oplopen en daarnaast kunnen er ook een aantal inschrijvingen worden afgemeld. In oktober 2013 zijn de definitieve aantallen bekend.

Bron:nu.nl

Reactie
In de praktijk merk ik tijdens het contact met klanten een grote behoefte aan engineers en tekenaars. Deze behoefte is zowel binnen de werktuigbouwkunde als binnen de installatie en elektrobranche aanwezig. Vooral jonge HTS-ers zijn erg in trek bij organisaties. Deze afgestudeerden hebben vaak een goede theoretische basis en kunnen voor een bedrijf een waardevolle investering vormen.