Inschrijven bij universiteiten voor 1 mei 2014

Jongeren moeten zich zo snel mogelijk inschrijven voor een studie aan een universiteit. Dit bericht maakte de Vereniging van Universiteiten (VSNU) bekend. In 2014 moeten studenten zich voor het eerst voor 1 mei inschrijven. In 2013 konden studenten zich nog voor 1 september inschrijven. Op dit moment ligt het aantal inschrijvingen voor een universitaire studie nog ver achter op het aantal inschrijvingen van 2013. Het aantal inschrijvingen is medio april 2014 totaal ongeveer 42.000.

Beperkt aantal inschrijvingen
Voor 1 september 2013 was het aantal inschrijvingen voor een universitaire studie 63.000. De Vereniging van Universiteiten maakt zich zorgen over het beperkte aantal inschrijvingen. Daarom roept deze vereniging studenten op om tijdig een DigiD aan te vragen. Daarnaast benadrukt de vereniging dat de deadline voor de inschrijvingen serieus genomen moet worden door jongeren. Universiteiten en hogescholen hebben namelijk de mogelijkheid om inschrijvingen die na 1 mei 2014 worden gedaan niet meer te behandelen.

De studiekeuzecheck
De reden voor de vervroeging van deadline heeft te maken met de invoering van de zogenoemde studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck wordt gebruikt als een toetsingsmiddel voor de studiekeuze van de (aankomend) student. De verwachtingen van de student worden naast de inhoud van de opleiding gelegd. Vervolgens wordt gekeken of het verwachtingspatroon een match heeft met de lesstof die op de opleiding wordt aangeboden. De studiekeuzecheck wordt gebruikt om studenten een bewustere keuze te laten maken voor een opleiding. Deze bewuste studiekeuze moet er voor zorgen dat de uitval op universitaire opleidingen wordt beperkt.

Reactie van Technisch Werken
Er moet minder uitval van studenten op universiteiten en hogescholen komen. Deze uitval wil men aanpakken door studenten een bewuste keuze te laten maken voordat ze met de opleiding beginnen. Dit is een verstandige ontwikkeling. Daarbij moet uiteraard ook gekeken worden naar de mogelijkheden om een beroep uit te oefenen als iemand een bepaalde opleiding heeft afgerond.

Niet alleen de wensen van de studenten moet centraal staan. Er moet ook gekeken worden naar de personeelsbehoefte van bedrijven. Studenten die een universitaire opleiding hebben afgerond waar geen behoefte aan is op de arbeidsmarkt hebben een diploma van weinig waarde op zak. Daarom moet goed gekeken worden naar wat bedrijven wensen. In Nederland blijken de meeste bedrijven behoefte te hebben aan personeel dat nieuwe innovatieve oplossingen kan bedenken voor de continue veranderende wensen van consumenten. Daarom is er behoefte aan hoogopgeleid technisch personeel.

Technische uitzendbureaus en detacheringsbureaus hebben krijgen van hun opdrachtgevers regelmatig aanvragen waarbij ze technisch recruitment of recruitment in de techniek moeten gebruiken als middel om in de aanvraag te voorzien. Dit recruitment start meestal al op universitaire opleidingen.