Rabobank: in 2023 dalen woningprijzen met 4,2 procent

In 2023 zullen de prijzen van woningen met 4,2 procent dalen. Dat is althans de verwachting die de economen van de Rabobank hebben uitgesproken. Doordat er nauwelijks nieuwe woningen gebouwd worden verwacht de Rabobank dat de prijzen van woningen in 2024 niet veel verder zullen gaan dalen. De economen van de Rabobank zijn behoorlijk positief over de betaalbaarheid van koopwoningen. Zo schatten de economen in dat meer mensen een koopwoning kunnen betalen ondanks het feit dat er sprake is van een hoge inflatie en een stijging in de hypotheekrente.

Dat komt volgens de economen door de stijgende lonen en lagere woningprijzen. Woningmarkteconoom Stefan Groot van RaboResearch heeft een toelichting gegeven op de ontwikkelingen die de economen verwachten op de woningmarkt. De kapitaalmarktrentes zullen in de loop van het jaar weer gaan dalen volgens de economen van de Rabobank. Daardoor zouden hypotheekrentes weer gunstiger kunnen worden. Dit is natuurlijk een inschatting en de huidige economie heeft al aangetoond dat veel economen deze inschatting compleet verkeerd hebben gemaakt.