Economen ABN AMRO denkt dat daling in woningprijzen beperkt is in 2023

Het komende jaar zullen de woningprijzen in Nederland dalen met ongeveer 2,5 procent. Dat staat in een rapport van de economen van de ABN AMRO bank. Deze inschatting staat haaks op een eerdere prognose waarin de economen nog uitgingen van een stijging van 2,5 procent in de woningprijzen. Inmiddels ontkomen ook de economen van de ABN AMRO er niet aan, de berichten vanuit de woningmarkt zijn duidelijk en komen onder andere naar voren op websites waarin het woningaanbod wordt weergegeven. Dit woningaanbod neemt toe en ook het aantal woningen dat te koop staat blijft langer behouden. Dat betekent dat woningen langer te koop blijven staan en er ook meer woningen te koop worden aangeboden.

De economen van de bank verwachten echter dat de daling in de woningprijzen in 2023 beperkt zal blijven tot 2,5 procent. Ze verwachten geen sterkere daling omdat er volgens de economen verschillende factoren zijn die er voor zorgen dat de woningmarkt ondersteun zal worden. Deze factoren hebben te maken met de veranderende wooneisen door thuiswerken. Daarnaast is er sprake van een grote vraag op de woningmarkt. Deze vraag maakt duidelijk dat er nog interesse is naar woningen en er dus ook biedingen zullen worden gedaan. Verder wordt door de krappe arbeidsmarkt verwacht dat mensen voldoende inkomen hebben om woningen te kunnen kopen. Deze aspecten zorgen voor tegenwicht als de huizenprijzen dalen aldus de ABN AMRO economen.