Provincies hebben 9,5 miljard nodig voor infrastructuur voor woningbouw in 2021

Vier provincies in het noorden van Nederland hebben bij de overheid aangegeven dat 220.000 extra woningen willen laten bouwen in het noorden van Nederland. Dat vereist natuurlijk wat organisatie maar ook wat andere aanpassingen. Zo moet de infrastructuur in het noorden worden uitgebreid. Er moeten nieuwe wegen worden aangebracht naar de wijken en in de wijken. Daarnaast moeten ook rioleringen worden aangebracht evenals elektrische bekabelingen. Met name op het gebied van de verduurzaming van de energiewinning zal op dat gebied goed nadacht moeten worden. Veel woningen wekken namelijk zelf energie op. Het overschot aan energie wordt dan teruggeleverd aan het energienet. Dat vereist ook een specifieke infrastructuur voor elektrische energie.

Lelylijn

De provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland hebben aangegeven dat er voor de plannen een investering nodig is van 9,5 miljard. Deze investering zou eenmalig zijn. De miljarden zouden specifiek worden gebruikt voor de infrastructuur. Zo zou er onder andere een Lelylijn moeten worden aangelegd. De Lelielijn is een nieuwe snelle treinverbinding die moet worden aangelegd tussen het noorden en de Randstad. Daarnaast zouden er ook andere investeringen moeten worden gedaan. Volgens de noordelijke provincies zou er ook een nieuwe verbinding tussen Groningen en Enschede moeten komen.

Nedersaksenlijn

Dat zou de zogenoemde Nedersaksenlijn moeten worden. Tot slot moet er ook gekeken worden naar de bestaande verbindingen. Die zouden moeten worden verbeterd. Dan kunnen de woningen in het komende decennium gebouwd worden en goed worden bereikt. Wanneer de economische potentie van noordelijk Nederland ten volle kan worden benut zal ook de waarde van de regionale productie gaan groeien. Het gaat dan over een groei in de regionale productie van goederen en diensten met zo’n 24 miljard euro per jaar. Dit hebben de noordelijke provincies in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.