Prijzen koopwoningen met 8 procent gestegen naar recordhoogte in 2020

Bestaande koopwoningen waren in 2020  gemiddeld 7,8 procent hoger dan het jaar 2019. De prijsstijging van bestaande koopwoningen is zelfs op 8,3 procent uitgekomen in december 2020. Dit komt naar voren uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster die vrijdag 22 januari 2021 zijn gepubliceerd. De prijsstijging van koopwoningen is per provincie verschillend. Met name in de provincie Groningen gingen de prijzen vorig jaar aanzienlijk omhoog. Daar was sprake van een stijging van 10,4 procent. Er wordt door het CBS geen oorzaak genoemd van de prijsstijging. Wel is duidelijk dat er sprake was van een krapte op de woningmarkt. Door het beperkte aanbod aan woningen zijn de prijzen verder omhoog gegaan. Mensen hebben meer geboden om toch maar een woning te kunnen komen. Hoewel er sprake was van een krapte op de woningmarkt nam ook het aantal transacties toe op de woningmarkt.

Verkoop van woningen eind 2020

In totaal verwisselden 236.000 woningen van eigenaar. Dat zijn 7,7 procent meer transacties dan in het jaar ervoor. Verschillende kennis van de woningmarkt hebben de verwachting dat de woningprijzen zullen dalen ten gevolge van de coronacrisis. Hoewel dat een logische ontwikkeling zou zijn is daar nog weinig van te merken. Dat heeft onder andere te maken met de grote vraag naar koopwoningen en het beperkte aanbod. Dit beperkte aanbod zorgt er voor dat de prijzen omhoog zijn gegaan. Voor veel mensen zijn koopwoningen onbetaalbaar geworden. Dat zal vroeg of laat een effect hebben op de woningmarkt. Een grote groep mensen kan geen woning kopen of durft geen woning te kopen. Daardoor zullen de woningprijzen gaan dalen. Als immers de vraag daalt zullen ook de prijzen dalen. Het ziet er echter niet naar uit dat het aanbod aan woningen zal toenemen de komende tijd.