Prijzen van koopwoningen zijn in derde kwartaal 2018 met 10,2 procent gestegen

Koopwoningen worden in Nederland vanwege het beperkte aanbod steeds duurder. In het derde kwartaal van 2018 werden de prijzen voor koopwoningen opnieuw duurder. Uit cijfers van het CBS en het Kadaster komt naar voren dat de prijs van een gemiddelde koopwoning in het derde kwartaal van 2018 ongeveer 10,2 procent is gestegen. Met name in grote steden is er een tekort aan beschikbare koopwoningen. Dat zorgt er voor dat de vraag naar woningen aanzienlijk hoger is dan het aanbod. Deze ontwikkeling heeft een opdrijvend effect op de woningmarkt.

Koopwoningen worden duurder en dat zorgt er voor dat koopwoningen in sommige gedeelten van Nederland waaronder bijvoorbeeld Amsterdam nauwelijks nog te betalen zijn voor veel woningzoekers. Investeerders en beleggers begeven zich ook op de woningmarkt. Deze organisaties zorgen er voor dat er nog meer concurrentie ontstaat op de woningmarkt. Hoe meer concurrentie hoe hoger de prijzen op de woningmarkt zijn. Daar staat overigens tegenover dat er wel minder woningen worden verkocht. Het aanbod is namelijk laag.

Makelaars krijgen tegenwoordig van woningzoekers opdrachten om op zoek te gaan naar specifieke woningen voor bepaalde prijzen in regio’s waar koopwoningen moeilijk vindbaar zijn. Op die manier vervullen de makelaars een sleutelpositie op de woningmarkt. Ze weten vaak eerder dan de consumenten wanneer woningen te koop komen te staan. Daardoor zijn ze dicht bij het vuur en kunnen ze snel deze informatie aan hun opdrachtgevers doorspelen. De woningmarkt zal ook in 2019 dynamisch zijn.