Winst Volkswagen in 2020 gehalveerd

In het afgelopen jaar is de winst van Volkswagen gehalveerd. Volkswagen is de grootse autofabrikant ter wereld en heeft de gevolgen van de coronapandemie hard gemerkt. Door de uitbraak van dit virus heeft Volkswagen veel fabrieken moeten sluiten. Dat heeft er voor gezorgd dat het bedrijf minder auto’s kon produceren en ook minder auto’s kon leveren. Aan het einde van 2020 heeft Volkswagen weer iets meer auto’s kunnen leveren. Dat zorgde er voor dat het verlies niet nog groter werd. Het bericht over de resultaten werd op vrijdag 22 januari 2021 bekend gemaakt. Door de daling in verkoop van het autobedrijf is de winst uitgekomen op een totaal van 10 miljard euro. In 2019 kwam de winst van het bedrijf nog uit op 19,3 miljard.

Eerst verlies en later winst

De goede resultaten werden vooral in de tweede jaarhelft van 2020 behaald. In de eerste zes maanden kwam Volkswagen in de rode cijfers terecht. Dat kwam voornamelijk omdat de autoproducent in die periode niet meer de productie op niveau kon houden vanwege het sluiten van de fabrieken. Daarnaast heerste er veel angst en onzekerheid in de markt waardoor mensen minder dure producten aan hebben geschaft. De aanschaf van nieuwe auto’s kreeg geen prioriteit. Daarnaast kwam het verkeer voor een deel stil te liggen en werden minder auto’s gebruikt door de lockdowns die in verschillende landen werden ingevoerd. In de laatste maanden van het jaar was er nog steeds sprake van corona maar hebben veel mensen en bedrijven het gewone leven weer opgepakt en houden ze zich aan de regels. Bedrijven gingen in bepaalde regio’s weer open en er werd aan het einde van het jaar weer meer verkocht. Ook Volkswagen heeft dit gemerkt. In het derde kwartaal van 2020 werd al weer winst gemaakt door de autoproducent.