Prijs voor gas en elektriciteit gaat omhoog per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 gaat de prijs voor gas en elektriciteit voor veel mensen omhoog. De reden waarom de prijzen van aardgas omhoog gaan heeft te maken met de huidige ontwikkelingen in de wereld. Doordat de coronapandemie bijna is overwonnen omdat het virus grotendeels is uitgewoed gaan steeds meer bedrijven en instellingen hun productie verhogen. Ook neemt transport over land, zee en door de lucht toe. Bovendien draaien energiecentrales, waaronder aardgasenergiecentrales, steeds harder om voldoende elektrische stroom te produceren. Werknemers nemen vaker de auto om naar kantoor te gaan of naar een andere bedrijfslocatie.

Geen wonder dat de prijzen voor zowel elektriciteit als aardgas verder omhoog gaan. Op dit moment is duidelijk geworden dat de prijzen van elektriciteit en aardgas de komende tijd verder omhoog gaan. Het is echter onduidelijk hoe hoog de energietarieven zullen stijgen. Veel mensen hebben een bepaald energiecontract afgesloten en daarin kunnen vaste prijsafspraken liggen. Als dat het geval is zal er niet veel veranderen. Als er geen vaste prijzen zijn afgesproken dan kan de energieprijs wel eens behoorlijk omhoog schieten. Dat is dus het geval met mensen die een overeenkomst hebben gesloten op basis van variabele tarieven.