AOW uitkering stijgt per 1 juli 2021

Vanaf komende donderdag 1 juli 2021 stijgen het minimumloon en het minimumjeugdloon. Dat heeft ook gevolgen voor de AOW. Omdat het minimumloon stijgt gaat ook de AOW omhoog. Alleenstaanden in de AOW krijgen vanaf die datum 1.226,60 euro per maand. Dat was voor die datum nog 1.218,19 euro. Gehuwden en samenwonende partners krijgen vanaf donderdag 1 juli 2021 een bedrag van 838,55 euro per maand. Dat komt neer op een stijging van zo’n 6 euro.

Wat is AOW?

AOW is een afkorting die staat voor Algemene Ouderdomswet, dat maakt duidelijk dat deze wet een voorziening betreft voor ouderen. Het gaat daarbij om een basispensioen van de Rijksoverheid. De AOW is dus een pensioenuitkering vanuit de overheid. Men heeft het ook wel over een AOW-uitkering of kortweg over AOW. Mensen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt ontvangen een AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met ontvangt deze uitkering vanaf de AOW-leeftijd tot uw overlijden. Mensen hebben de mogelijkheid om vanuit andere pensioenvoorzieningen een aanvulling te krijgen op de AOW. Daardoor kan men in de latere levensjaren van een iets groter inkomen rondkomen.