Verbruik en productie elektriciteit omhoog in derde kwartaal van 2020

In het derde kwartaal van 2020 werd in Nederland weer meer elektriciteit geproduceerd en verbruikt. In het tweede kwartaal was nog sprake van een daling op dit gebied vanwege de ontwikkelingen in de coronacrisis. Er werd bovendien in het derde kwartaal meer elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals windkracht en zonlicht. Daarnaast werd er ook meer elektriciteit opgewekt uit en gas en minder uit kolen. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal viel de elektriciteitsproductie 14 procent hoger uit dan een jaar gelden.

Hoogste productieniveau elektriciteit

Dat zorgde er voor dat het hoogste elektriciteitsproductieniveau werd bereikt sinds de periode tussen 2014 en 2020. Daarbij heeft men bij de berekening niet de elektriciteitsproductie meegenomen die nodig is voor de installaties waarmee stroom wordt opgewekt. Volgens het CBS hangt de hoogte van de vraag naar elektriciteit af van de vraag in het binnenland en buitenland naar elektriciteit. In het afgelopen kwartaal ging de vraag naar elektriciteit in beide afzetgebieden omhoog. Niet alleen in Nederland ontstond meer vraag naar elektriciteit ook in Duitsland en België was een vergelijkbare ontwikkeling merkbaar. In totaal hebben hernieuwbare energiebronnen ongeveer 41 procent meer elektriciteit opgewekt dan in het derde kwartaal van 2019. Met name zonnepanelen en windturbines hebben meer elektriciteit opgewekt dan voorheen.