Prijs koopwoning in augustus 2023 vijf keer zo hoog als in 1993

Gemiddeld ligt de prijs van een koopwoning in Nederland ongeveer vijf keer zo hoog als de gemiddelde koopwoningprijs in 1993. Dertig jaar geleden betaalde men nog ongeveer 80.000 euro voor een woning. In 2023 is dit bedrag inmiddels opgelopen naar 434.000 euro. In de provincie Noord-Holland stegen de prijzen van koopwoningen verhoudingsgewijs het sterkste. Dit komt naar voren uit cijfers die bekend zijn gemaakt door dataverzamelaar Calcasa. In de afgelopen dertig jaar werd een huis in Noord-Holland gemiddeld zes keer zo duur. Amsterdam liet op dit gebied de sterkste stijging zien. Sinds het begin van de jaren negentig zijn de prijzen in Amsterdam zelfs zeven keer zo hoog geworden. In de provincie Limburg was de stijging van de woningprijzen verhoudingsgewijs het kleinste. Daar werden de woningprijzen in dertig jaar tijd vier keer zo duur.

Waarom zijn de woningprijzen gestegen?

Calcasa geeft in een toelichting verschillende oorzaken aan voor de prijsstijging van koopwoningen. Een belangrijke oorzaak is het feit dat er nu meer alleenstaanden zijn in Nederland. Er zijn meer eenoudergezinnen met kinderen doordat relaties uit elkaar zijn gegaan. Dat zorgt er voor dat de vraag naar woningen is toegenomen in Nederland. De migratie speelt ook een rol volgens Calcasa.  De koopkracht van huishoudens is ook toegenomen waardoor mensen meer konden bieden op woningen. Verder heeft de overheid verschillende maatregelen ingevoerd waarmee de woningmarkt een nieuwe impuls moet krijgen. Het huizenbezit wordt aangemoedigd door fiscale regelingen. Hierbij kun je denken aan de hypotheekrenteaftrek. Ook voor starters zijn verschillende stimulerende maatregelen ingevoerd. Dit alles moest er voor zorgen dat meer mensen een woning gingen kopen. Echter hebben de maatregelen ook prijsopdrijvend effect gehad op de woningmarkt.