Prijsstijging Nederlandse koopwoning in West-Europese top drie in 2017

De prijzen van Nederlandse woningen zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. In totaal kwam de prijsstijging uit op 8,2 procent. Daardoor kwam de gemiddelde prijs die voor een koopwoning werd betaald uit op 282.000 euro. Deze prijsstijging zorgt er voor dat Nederland binnen West Europa op de derde plek staat.

Economisch herstel en huizenprijzen
Landen die de afgelopen jaren met een zware economische crisis te maken hebben gehad lieten ook een herstel zien. Zo zijn de gemiddelde prijzen die voor koopwoningen werden betaald in Portugal en Ierland het afgelopen jaar nog harder gestegen. In Portugal steeg de gemiddelde prijs voor een koopwoning in 2017 met 12,5 procent en in Ierland met 11,8 procent. Dit werd bekend gemaakt doorvastgoedonderzoeker Calcasa op donderdag 22 februari 2018. De vastgoedonderzoeker maakte het bericht bekend op basis van eigen gegevens.

De vastgoedonderzoeker Calcasa heeft bij het bericht benadrukt dat Portugal en Ierland net als Italië, Griekenland en Spanje hard door de economische kredietcrisis waren getroffen de afgelopen jaren. Dat zorgde er voor dat de woningprijzen in die landen ook behoorlijk zijn gedaald in de crisisperiode. Inmiddels gaan de prijzen voor koopwoningen in die landen weer omhoog. In de landen Portugal en Ierland ligt de prijs van koopwoningen volgens Calcasa weer boven het niveau van voor de economische crisis.

Prijsstijging voor koopwoningen in Europese landen
Ook met andere landen gaat het steeds beter. In Spanje neemt de koopkracht onder de bevolking toe en werden huizen vorig jaar gemiddeld 7,4 procent duurder. In Griekenland is het economische herstel echter nog niet goed merkbaar. Hier daalden de prijzen voor koopwoningen nog met 0,3 procent. Italië liet ook een daling zien van 0,6 procent. In deze landen werden woningen juist goedkoper. In overige landen werden wel kleine stijgingen genoteerd. Zo had Duitsland een stijging van 3,2 procent in de prijzen van koopwoningen en het Verenigd Koninkrijk een stijging van 1,7 procent. België had een prijsstijging van 5 procent. De huizen in de gehele Europese Unie zijn bovendien volgens Calcasa in waarde gestegen. In 2017 zou er sprake zijn geweest van een gemiddelde waardestijging van vijf procent aldus de vastgoedonderzoeker.