Vergunning voor bouw biomassacentrale Diemen ingetrokken in augustus 2023

De provincie Noord-Holland heeft te snel een vergunning verstrekt voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Er had voor de vergunning eerst een grondig onderzoek moeten plaatsvinden. Tijdens dit onderzoek moest gekeken worden naar de effecten van de centrale op het milieu. Dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden volgens de Raad van State. Daarom heeft de Raad van State de vergunning ingetrokken. Daarnaast eist de Raad van State dat er alsnog een uitgebreid onderzoek naar milieueffecten wordt gedaan.

Biomassacentrale of afvalverbrandingsinstallatie?

De Milieuorganisatie MOB is één van de organisaties die bang is dat er luchtvervuiling en natuurschade door verbranding houtpellets zal ontstaan. De milieuorganisatie ziet het verbranden van hout-pellets als het verbranden van afval omdat houtpellets een afvalstof zijn. Dan zou de biomassacentrale moeten worden beschouwd als een afvalverbrandingsinstallatie. Woensdag heeft de Raad van State geoordeeld dat er onderzoek moet worden gedaan en daarop heeft het provinciebestuur de omgevingsvergunning ingetrokken. Het onderzoek moet worden gedaan door energiebedrijf Vattenfall. Tijdens het onderzoek moet worden gekeken naar de impact van de centrale op de leefomgeving.

Onderzoek Vattenfall

De biomassacentrale van Vattenfall zou houtpellets moeten verbranden. Daardoor ontstaat veel warmte die wordt verstrekt aan woningen in Almere, Amsterdam en Diemen. Dat is natuurlijk heel welkom want de biomassacentrale zorgt er voor dat er minder gas moet worden verstookt. Biomassa staat echter wel ter discussie want bij het verbranden van niet-fossiele brandstoffen komen ook schadelijke stoffen vrij. Mobilisation for the Environment (MOB) is het niet eens met de bouw van de biomassacentrale. Volgens de milieuorganisatie zou er een schadelijke uitstoot plaatsvinden en neerslag van stikstof, dioxines en zware metalen. Dat zorgt voor luchtvervuiling en natuurschade aan Nederlandse natuurgebieden. Er moet dus onderzoek worden gedaan of deze risico’s daadwerkelijk aanwezig zijn.