Particulieren wekken duurzame stroom van in 2017

In Nederland zijn steeds meer particulieren aangesloten bij eigen coöperaties die zich bezig houden met het opwekken en verkopen van duurzame energie. In Nederland nam het aantal energiecoöperaties in 2017 toe met 60. Daardoor kwam het totale aantal energiecoöperaties uit op 392. Dit bericht werd bekend gemaakt door het kennisplatform HIER Opgewekt. Dit kennisplatform maakte haar bericht bekend op vrijdag 17 november 2017.

Kennisplatform HIER Opgewekt
Volgens het kennisplatform zit er ook een stijgende lijn in het aantal projecten met betrekking tot zonne-energie en windenergie. In totaal verkoopt ongeveer zestig procent van de coöperaties groene energie. Een vergelijkbaar percentage houdt zich bezit met de collectieve inkoop van stroom. Verder is ongeveer zeventig procent actief als samenwerkingsverband met betrekking tot het besparen van energie. Volgens het kennisplatform HIER Opgewekt heeft de stijging tot maken met de professionele aanpak van de initiatiefnemers. Bovendien neemt ook het draagvlak toe voor initiatieven met betrekking tot duurzaamheid en groene energie.

Windenergie en zonne-energie
Tot het einde van 2017 zijn in Nederland 274 eigen windturbines, zonnedaken en zonneweides gerealiseerd. Gezamenlijk leveren al deze energievoorzieningen voldoende groene stroom op voor 85.000 huishoudens. Volgens het kennisplatform HIER Opgewekt zal het aantal zonne-energieprojecten in 2018-2019 gaan verdubbelen. Bovendien zijn er ook nog verschillende projecten met betrekking tot windenergie die van start gaan.

Energietransitie
Door al deze projecten komt ook de realisatie van de energietransitie dichterbij. Dit houdt in dat Nederland moet omschakelen van vervuilende fossiele brandstoffen naar schonere hernieuwbare energiebronnen uit bijvoorbeeld zonlicht en windkracht. De energietransitie gaat echter nog wel even tijd kosten. Dat heeft te maken met het feit dan Nederland nog sterk afhankelijk is van het laagcalorische aardgas uit de Groningse gasvelden. Ook wordt er in Nederland nog steeds veel steenkool verbrand in de kolencentrales die als elektriciteitscentrales worden gebruikt. Pas als energie op een duurzame wijze kan worden gewonnen kan men spreken van een succesvolle energietransitie.