OVV: veiligheid bouwvakkers vaak ondergeschikt aan prijs in 2018

Op de bouw is er spraken van arbeidsrisco’s waar de werkgever oplossingen voor moet bedenken zodat iedereen op en rondom de bouw veilig is. De Arbowetgeving in Nederland is duidelijk over de rol die werkgevers hebben met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van personeel. Veel bouwbedrijven, zowel hoofdaannemers als onderaannemers, zijn aangesloten bij de VCA certificatie oftewel de Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers. Door een VCA certificering geven bouwondernemers extra blijk van het belang dat ze hechten aan veilig werken in een veilige arbeidsomgeving.

Toch blijkt in de praktijk dat geld een belangrijke rol speelt op de bouw. Dikwijls is de scherpste prijs in de bouwsector belangrijker dan de veiligheid van de bouwvakkers. Dat komt ook naar voren uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Deze organisatie heeft onderzoek gedaan naar de instorting van een parkeergarage in Eindhoven. In de aanbesteding is de prijs over het algemeen het belangrijkste aspect waarop gelet wordt in een aanbesteding aldus de OVV. De risico’s worden volgens de OVV vaak onvoldoende in kaart gebracht. Daarnaast worden de risico’s ook niet voorzien van oplossingen waarmee risico’s beperkt kunnen worden. Deze oplossingen worden niet benoemd maar ook niet in de calculatie meegenomen. Er is voornamelijk aandacht voor de prijs en dat kan “onwenselijke gevolgen” voor de veiligheid van een gebouw hebben.

Volgens de Onderzoeksraad was er tijdens de bouw van de parkeergarage bij Eindhoven Airport onvoldoende aandacht voor veiligheid. Dit incident staat niet op zichzelf. In eerdere onderzoeken naar ongevallen op bouwplaatsen werd door de OVV dezelfde conclusie getrokken. Volgens het rapport van de OVV is het “de hoogste tijd dat de bouwsector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om de noodzakelijke verbeterslag te maken”. De bouw moet meer evalueren en reflecteren op het gebied van veiligheid. Ongelukken moeten worden voorkomen daarom moet de bouw nu al stappen zetten om de veiligheid te optimaliseren.