Overstap naar waterstofverwarming zal waarschijnlijk in stappen gebeuren vanaf 2019

In 2019 zijn er een aantal verschillende projecten gestart op het gebied van waterstofverwarming. Daarbij werden woningen niet doormiddel van aardgas verwarmt maar doormiddel van waterstof. Daarvoor werden de woningen voorzien van een waterstofketel in plaats van een aardgasgestookte cv-ketel. Hoewel een waterstofketel een andere type ketel is kan men het principe van waterstofverwarming wel grotendeels vergelijken met een verwarming op aardgas. Zo zal men ook bij een waterstofinstallatie gebruik moeten maken van een leidingnetwerk. Alleen transporteert men door dit leidingnetwerk waterstof in plaats van aardgas. In feite moet het mogelijk zijn om het huidige netwerk van aardgasleidingen om te bouwen tot een leidingnetwerk dat geschikt is voor waterstof. Dat vereist een aantal technische aanpassingen. Als deze aanpassingen heeft doorgevoerd is men echter nog niet klaar.

Aardgasleidingnetwerk
Het ombouwen van een aardgasleidingnetwerk tot een waterstofleidingnetwerk is technisch mogelijk. Men moet dan echter in alle woningen ook de huidige aardgasgestookte cv-installaties ombouwen. Er moeten waterstofketels worden geplaatst want het ombouwen van aardgasketels naar waterstofketels is niet eenvoudig en niet altijd mogelijk of efficiënt. Aardgas is een andere brandstof als waterstof. Dat vereist onder andere dat er andere branders in de ketel moeten worden geplaatst. Dat is echter maar één aspect dat gewijzigd zal moeten worden. Het aanpassen van het gehele aardgasleidingnetwerk naar waterstof is een te groot project om één keer uit te voeren. De kans is dus groot dat het aardgasleidingnetwerk in verschillende fases zal worden aangepakt.

Energietransitie per wijk
Vermoedelijk zal dit per wijk gebeuren. Halverwege de vorige eeuw gebeurde dit ook toen Nederland wijk voor wijk werd overgezet op aardgas. Het grote probleem is niet de overstap op waterstof op technisch gebied. Een groot deel van het netwerk aan leidingen ligt reeds in de grond. Dat was halverwege vorige eeuw wel anders. Dus nu zal men sneller moeten kunnen omschakelen zou je denken. Toch is dat nog niet zo eenvoudig. Het grote probleem is de hoeveelheid waterstof die beschikbaar is. Waterstof moet worden geproduceerd. Dat is een groot voordeel maar ook een groot nadeel. Voor productie heb je namelijk capaciteit nodig. Daarvoor moeten waterstoffabrieken worden gebouwd. Deze fabrieken moeten bovendien een constante enorme hoeveelheid elektrische stroom ter beschikking krijgen.

Hindernissen in de energietransitie
Het opwekken van elektrische stroom moet bovendien op een duurzame manier gebeuren om echt groene waterstof te produceren. Men zal dus ook meer windmolens moeten plaatsen voor de productie van waterstof. Dat is nog een omvangrijke klus die ook op de nodige weerstand kan rekenen in de markt. Het plaatsen van windmolens is vaak een bron van protest voor omwonenden en milieuorganisaties. Er zijn dus nog vele hindernissen die genomen moeten worden op weg naar een duurzame effectieve energietransitie die gebaseerd is op waterstof.