Krijgen woningen in Nederland een waterstofketel vanaf 2019?

Waterstof is zeker niet de meest rendabele oplossing in de energietransitie. Toch lijkt het er op dat de waterstofketel door de overheid in de toekomst wel als de meest logische oplossing zal worden beschouwd in de energietransitie. Een waterstofketel werkt op waterstof in plaats van op aardgas. Omdat waterstof gemaakt kan worden uit schoon water is waterstof geen fossiele brandstof maar een brandstof die voortdurend gemaakt kan worden. Daardoor kan waterstof niet opraken en spreekt men over een duurzame brandstof. Echter is voor het opwekken van waterstof veel elektriciteit nodig. Deze elektriciteit moet duurzaam worden opgewekt om daadwerkelijk van duurzame energie te kunnen spreken. Dat betekent dat er in de komende tijd aanzienlijk meer windmolens moeten worden geplaatst om in de energiebehoefte te voorzien die de waterstofindustrie vraagt. Inmiddels is men al bezig met plannen voor een grote waterstof fabriek in het noorden van Groningen.

Het grote voordeel van waterstof is dat deze brandstof met wat technische aanpassingen kan worden getransporteerd over het aardgasleidingnetwerk dat al in de aardbodem aanwezig is. Dat scheelt een hele hoop kosten. Alleen zullen de aardgasgestookte cv-ketels die nu in veel woningen aanwezig zijn wel moeten worden vervangen door een ketel die op waterstof kan draaien. Deze waterstofketels zijn op dit moment, medio 2019, nog behoorlijk nieuw in de installatietechniek. De kans is groot dat er vanaf 2019 veel meer waterstofketels zullen worden geplaatst in woningen en bedrijfspanden. De vraag is echter wie deze energietransitie zal gaan betalen. De prijs van waterstofketels kan voor veel woningeigenaren wel een belangrijke factor zijn in de overstap van aardgas naar waterstof. De overheid kan hier misschien een oplossing voor bedenken in de vorm van een subsidie. Op dit moment lijkt het er op dat de overheid aardgas juist duurder wil maken. Daardoor kan de overstap naar waterstof wellicht ook interessant worden omdat de kosten dan per maand lager uitvallen.