Overheid stuurt aan op thuiswerken maar de praktijk is anders in 2020

Thuiswerken moet tenzij het niet anders kan. Dat wordt de laatste tijd bijna in elke persconferentie benadrukt. Het is logisch dat thuiswerken de kans op een coronabesmetting verkleint. Immers mensen komen minder fysiek bij elkaar in de buurt door thuiswerken. In eerste instantie hebben veel mensen aan de oproep van het kabinet gehoor gegeven. Dat komt ook naar voren uit data van Google. Hieruit blijkt dat tijdens de lockdown in maart veel minder verkeersbewegingen werden geregistreerd. het aantal reisbewegingen van en naar het werk nam toen aanzienlijk af. Dat is aan het einde van 2020 echter wel anders. Het aantal coronabesmettingen neemt aanzienlijk toe en het aantal thuiswerkers neemt aanzienlijk af. Dat zorgt voor vraagtekens. Er zijn meer mensen op de werkvloer. De werkvloer wordt door experts beschouwd als de tweede plaats waar een vergrote kans op coronabesmettingen bestaat.

Op dit moment wordt door Google aangegeven dat het aantal reisbewegingen richting werk op het hoogste niveau is sinds de vorige lockdown in maart. Op 29 september de dag nadat Rutte tijdens een persconferentie de inwoners van Nederland opriep om weer meer thuis te gaan werken waren de reisbewegingen richting werk ongeveer 25 procent minder dan normaal. In de dagen daarna hadden bedrijven verschillende maatregelen getroffen waardoor het aantal verkeersbewegingen afnam tot maximaal 40 procent. De piek in de afname in de verkeersdeelname was op 19 oktober. Vanaf dat moment werden de cijfers (met af en toe een piek) weer lager. Begin november is het aantal reisbewegingen nog maar 24 procent minder dan normaal. Het lage percentage van 24 procent minder verkeersdeelname werd slechts een paar keer behaald sinds de lockdown in maart 2020. Het is dus duidelijk dat werkgevers personeel massaal weer naar het werk laten komen tegen de coronamaatregelen in. Dat is geen goed nieuws en is wellicht ook een reden waarom de coronabesmettingen toenemen in Nederland.