Overheid ontving in tweede kwartaal 2021 ruim 3,4 miljard euro aan accijns

De Nederlandse overheid heeft in kwartaal twee van 2021 meer dan 3,4 miljard euro aan accijns. Dat is het hoogste bedrag dat de overheid ooit heeft binnen gehaald aan accijns. Ten opzichte van dezelfde periode in 2020 is het bedrag dat aan accijns werd binnen gehaald ongeveer 680 miljoen euro hoger. Daarnaast is het ook meer dan het tweede kwartaal van 2019. Dat was het moment voor de coronacrisis. Ten opzichte van het laatste kwartaal voor de coronacrisis ligt de extra inkomsten vanuit accijns ongeveer 322 miljoen euro. Dit komt naar voren uit gegevens van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die door NU.nl zijn weergegeven in een artikel. Er worden door de overheid verschillende accijns geheven op diverse producten. Hierbij kun je denken aan accijns op brandstof zoals benzine en diesel. Verder wordt er ook accijns geheven op tabak.

Er wordt steeds meer door de overheid verdiend aan de accijns op rookwaar. Het aandeel dat rookwaar voor zich neemt in het totaal aan accijns is opgelopen tot bijna 1 miljard euro. Doordat de economie steeds verder aantrekt wordt er ook meer brandstof verbruikt. Hierbij kun je denken aan lpg, benzine en diesel. Doordat er meer brandstof wordt verbruikt neemt ook de hoeveelheid accijns toe die de overheid binnenhaalt. Bij accijns werkt dit anders. Er wordt niet per definitie meer gerookt. In plaats daarvan wordt echter wel de accijns vanuit de overheid verhoogd op rookwaar. Dat betekent dat een steeds groter percentage van de aanschafprijs van rookwaar uit accijns bestaat. De tarieven voor accijns op brandstoffen worden ook verhoogd maar deze verhoging is niet zo hoog als de verhoging van accijns op tabak en rookwaar.