Opruimen plastic afval in Waddenzee moeilijk in 2019

Het opruimen van plastic afval in de Waddenzee is een groot probleem voor Rijkswaterstaat. Het grote plastic vormt natuurlijk al een probleem maar met name de kleine afvaldeeltjes die gemaakt zijn van plastic vormen een groot gevaar voor de planten en dieren in het Waddengebied. De kleine afvaldeeltjes kunnen namelijk moeilijk uit het water worden gefilterd. Dit is overigens een wereldwijd probleem. The ocean cleanup is bijvoorbeeld een oplossing die in bepaalde wateren van de wereld alleen het grote plastic afval opruimt. The ocean cleanup bestaat uit een grote drijvende ‘arm’ die het drijvende afval verzameld. De kleine afvaldeeltjes kunnen echter door deze arm niet of nauwelijks worden opgevangen. Daardoor blijven deze afvaldeeltjes in het zeewater aanwezig en worden ze steeds kleiner.

Naarmate het plastic afval kleiner wordt is de kans groter dat zeedieren het afval innemen waardoor ze ziek kunnen worden. Dit is nu ook het grote probleem dat Rijkswaterstaat verwacht in de Waddenzee. Na het ongeval waarbij 291 zeecontainers in het water zijn beland is de milieuschade groot. De containers waren afkomstig van het containerschip MSC Zoe. Vorige week vielen de zeecontainers overboord en een groot deel van de inhoud van deze containers is op de Waddeneilanden beland. Volgens Rijkswaterstaat zien vogels en andere dieren de plastic deeltjes mogelijk voor voedsel aan. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van het plastic afval voor de flora en fauna in het Waddengebied. Dit onderzoek word uitgevoerd in samenwerking met het wetenschappelijk instituut Waddenacademie uit Leeuwarden. Uit het onderzoek moeten ook maatregelen komen waarmee men in de toekomst de Waddenzee beter zou kunnen beschermen.