OPEC: olie-overschot in 2018 opgelost

Oliekartel OPEC heeft aangegeven dat het goed gaat met de balans op de oliemarkt. Door het beleid van de OPEC zouden de wereldwijde olievoorraden bijna zijn opgelost. Deze grote olievoorraad zou zijn ontstaan vanwege de enorme olieproductie die afgelopen jaren werd doorgevoerd. Er was meer aanbod dan vraag naar olie op de markt. Daardoor hebben verschillende landen een grote voorraad aan olie opgebouwd. Inmiddels zou vraag en aanbod meer in balans zijn gekomen op de oliemarkt.

In maart was de olievoorraad in de ontwikkelde landen negen miljoen vaten groter dan het vijfjaarsgemiddelde. Dat lijkt heel veel maar in de maand januari van 2017 was deze voorraad nog 340 miljoen vaten groter dan dat gemiddelde. Al geruim een jaar hebben de OPEC-landen hun olieproductie omlaag gebracht. Daarmee zou het olieaanbod verlaagd worden waardoor de prijs van olie weer omhoog gaat. Verder stijgt de prijs van olie ook door de toegenomen geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Verder spelen ook de economische problemen in Venezuela een rol. Olietekorten worden niet verwacht door de OPEC.