Overschot aan olie valt mee in 2016 volgens IEA

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft eerder in 2016 een schatting gegeven van het aantal olievaten per dag dat te veel zou worden geproduceerd. In deze schatting werd een overschot 1,5 miljoen vaten per dag geraamd. In de nieuwe schatting komt men op 800.000 vaten. Dit maakte het IEA dinsdag 14 juni 2016 bekend. Het geschatte overschot aan olieproductie is dus aanzienlijk naar beneden toe bijgesteld door het Internationaal Energie Agentschap.

Dit komt onder andere doordat er in Canada en Nigeria verschillende olieproductielocaties zijn gesloten. Daardoor wordt er in de die landen minder olie geproduceerd. Verder produceren de OPEC-landen ongeveer 900.000 olievaten minder per dag. Ook dat heeft een effect op de oliemarkt. Men heeft het over een herbalancering van de oliemarkt.

Hoewel de ontwikkelingen op dit moment redelijk gunstig lijken voor de olieproducerende bedrijven en landen gaat het echter om prognoses. Verschillende mondiale ontwikkelingen kunnen er voor zorgen dat de olieproductie verder gaat stijgen of juist gaat dalen. De gesloten installaties in Libië en Nigeria kunnen bijvoorbeeld ook weer in gebruik gesteld worden. Dit zorgt voor een verhoging van de olieproductie. Verder kan er een verschil ontstaan in de vraag naar olie. Op dit moment stijgt de vraag naar olie maar het is goed mogelijk dat aan deze stijgende tendens in de loop van 2016 een einde komt.

Reactie van Technisch Werken
De oliemarkt is heel grillig. De prijzen gaan op en neer op de golven van de economie. Daarnaast zijn ook de politieke ontwikkelingen van groot belang als men kijkt naar de olieprijzen. Afspraken tussen de landen van de OPEC en de overige olieproducerende landen hebben bijvoorbeeld een grote invloed. Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen binnen grote oliebedrijven zoals Shell van groot belang. Als deze grote oliespelers minder gaan investeren in boringen en dergelijke heeft dat gevolgen voor de olieproductie in de toekomst en dus de voor de olieprijs.