Onduidelijkheid rondom OPEC-akkoord september 2016

Oliekartel OPEC maakte bekend dat ze een akkoord heeft bereikt met haar leden over een lagere olieproductie. Het betreft nog een principeakkoord. Door dit bericht heeft de olieprijs een kleine boost gekregen. Ondanks dat reageren veel analisten sceptisch en terughoudend over dit akkoord. Volgens veel annalisten moet de overeenkomst eerst maar eens goed worden uitgewerkt. De olie-exporterende landen die tot de OPEC behoren maakten bekend dat ze de olieproductie zouden willen beperken tot 32,5 miljoen tot 33 miljoen vaten per dag. Als deze productie op dit niveau gehandhaafd zou worden zou de olieprijs per vat een impuls van 7 tot 10 kunnen krijgen. Dit maakten de kenners van Goldman Sachs bekend.

Dit klinkt hoopgevend voor de landen en bedrijven die verdienen aan een hoge olieprijs maar dan moeten de afspraken van dit productieakkoord echter wel worden nageleefd. Dat is nu juist het probleem. Men weet niet of de OPEC-landen zich allemaal aan deze afspraak gaan houden. De leden van de OPEC zorgen gezamenlijk voor ongeveer 40 procent van de wereldwijde olieproductie. Het akkoord en het naleven van dit akkoord heeft dus grote gevolgen op de oliemarkt. De afspraak die gemaakt is over een productieplafond is een totaalafspraak. Hieruit zullen deelafspraken moeten worden gevormd. Elk land moet namelijk een afzonderlijk productieplafond krijgen. Die afspraken moeten echter nog worden gemaakt en dat zal naar verwachting niet eenvoudig zijn. Elk land wil namelijk een zo groot mogelijk aandeel in de olieproductie houden.