OPEC akkoord 2016 zorgt niet voor hogere olieprijzen in 2017

Onlangs hebben de leden van oliekartel OPEC een akkoord gesloten waarmee ze hebben vastgelegd dat de olieproductie niet verder omhoog zal gaan. De olieproductie wordt vastgelegd op een bepaald productieniveau. Hierdoor hoopt het oliekartel de olieproductie en de vraag naar olie meer met elkaar in balans te brengen. Ondanks dit voornemen zal de olieprijs naar verwachting niet op korte termijn gaan stijgen. Dit komt voort  uit een analyse van persbureau Bloomberg. Het is namelijk heel moeilijk om de olieprijs te laten stijgen door een lagere productie af te dwingen. De landen van de OPEC kunnen namelijk wel een akkoord onderling sluiten maar ze moeten zich daar ook aan houden.

Als alle landen van de OPEC en Rusland hun beloftes nakomen en minder olie gaan produceren zal de olievoorraad afnemen. Als dit niet gebeurd zal het effect op de olieprijs gering zijn. Volgens Bloomber is de kans echter klein dat alle landen aan het akkoord gaan meewerken. Historische gegevens maken duidelijk dat er altijd wel een aantal landen zijn die zich niet houden aan de beloftes van een akkoord. Volgens het persbureau wordt in de praktijk ongeveer 80 procent van de beloofde productieverlagingen daadwerkelijk nagekomen. Eerder maakte een voormalige olieminister van Saudi-Arabië bekend dat oliestaten van de OPEC ”de neiging hebben te sjoemelen” met de afspraken. Een analist van PVM Oil Associates in Londen concludeerde dat als OPEC-leden én de olieproducenten buiten de OPEC volledig meewerken aan het plan het nog onvoldoende effect zal hebben om er voor te zorgen dat er kleinere olievoorraden ontstaan in de eerste helft van 2017″