Onderwijspersoneel moet er alles aan doen om scholen open te houden in 2020

Het onderwijs in Nederland staat onder druk vanwege de coronacrisis. Tijdens persconferenties en evaluaties over de coronacrisis wordt in Nederland extra aandacht besteed aan het onderwerp onderwijs. Het onderwijs in Nederland moet doorgaan om verschillende redenen. Allereerst is het belangrijk dat leerlingen en studenten geen studieachterstand oplopen. Daarnaast is het vooral belangrijk dat ouders aan het werk kunnen blijven. Het sluiten van basisscholen is daardoor niet wenselijk. De VO-Raad, de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren hebben in een open brief aan de onderwijssector aangegeven dat het onderwijspersoneel en leerlingen er met elkaar alles aan moeten doen om de scholen zolang als verantwoord is open te houden.

Sluiting moet worden voorkomen daarom moet iedereen zich houden aan de coronamaatregelen. In de brief wordt begrip getoond voor het onderwijspersoneel. Er wordt aangegeven dat het soms moeilijk is om in scholen anderhalve meter afstand te bewaren tussen zowel leerlingen als het onderwijspersoneel maar ook tussen het onderwijspersoneel onderling. Toch is het belangrijk dat het personeel verantwoordelijkheid neemt en ook bereid is om elkaar te helpen herinneren wat de afspraken zijn als dat nodig is. Er ontstaan meer zorgen onder leerlingen en ouders. Dat zien de onderwijsbonden ook. Volgens deze bonden zijn de zorgen natuurlijk terecht. Het is niet mogelijk om tijdens de coronatijd zorgeloos onderwijs te geven. We zullen er met elkaar alles aan moeten doen om de zorgen weg te nemen.